PPP Exchange ยินดีให้บริการ

บริษัท พีพีพี เอ็กเชนจ์ จำกัด เราให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมาตรฐานสากลที่ทุกคนเลือก เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า ทั้งลูกค้ารายย่อย และ ลูกค้าธุรกิจ ให้อัตราแลกเปลี่ยนที่พิเศษกว่าที่อื่นๆ เดินทางสะดวก ตั้งอยู่ใจกลางเมืองอุดรธานี

สอบถามอัตราแลกเปลี่ยน ติดต่อ 081-9751919

Exchange Rate


ประเทศ สกุลเงิน ราคารับซื้อ ราคาขายออก
United States of America USD 100 31.44 31.66
United States of America USD 50 31.34 31.66
United States of America USD 20-10 31.24 31.66
United States of America USD 5 31.14 31.66
United States of America USD 1 30.84 31.66
United Kingdom GBP 50 41.35 41.85
United Kingdom GBP 20-5 41.25 41.85
Euro EUR 500-100 35.40 35.85
Euro EUR 50 35.30 35.85
Euro EUR 20-5 35.2 35.85
Switzerland CHF 1000-100 31.45 32.00
Switzerland CHF 50 31.25 32.00
Australia AUD 22.15 22.6
Japan JPY 10000-5000 0.2855 0.2898
Japan JPY 1000 0.2835 0.2898
Malaysia MYR 100-50 7.64 7.80
Malaysia MYR 10-5 7.44 7.80
Malaysia MYR 2-1 7.24 7.80
Singapore SGD 1000 23.10 23.55
Singapore SGD 100-2 23.05 23.55
Hongkong HKD 3.97 4.08
Canada CAD 23.20 23.80
Denmark DKK 4.68 4.78
Norway NOK 3.61 3.71
Sweden SEK 3.32 3.43
Taiwan TWD 1.005 1.06
Korea KRW 50000-5000 0.0275 0.0286
Korea KRW 1000 0.0255 0.0286
China CNY 100 4.62 4.73
China CNY 50 4.60 4.73
China CNY 20-10 4.42 4.73
China CNY 5-1 4.12 4.73
Philippines PHP 0.58 0.655
New Zealand NZD 21.50 22.25
Vietnam (:1000) VND 1.31 1.41
Brunei BND 22.95 23.40
* ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
* อัตราส่วนดังกล่าวอยู่ในหน่วยบาทไทยต่อหนึ่งหน่วยเงินต่างประเทศ

About Us

บริษัท พีพีพี เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด คือบริษัทให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตรา
มุ่งเน้นให้อัตราแลกเปลี่ยนที่พิเศษกว่าที่อื่นๆ ได้รับใบอนุญาตเลขที่ MC425540122
ประกอบกิจการด้านธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
รับแลกเงินตราต่างประเทศหลากหลายสกุล ตั้งอยู่บริเวณใจกลางเมืองอุดรธานี
ให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า
ทั้งลูกค้ารายย่อย ลูกค้าธุรกิจ ด้วยบริการที่เป็นกันเอง โปร่งใส
และพร้อมสำหรับการก้าวไปสู่การเติบโตอย่างมั่นคงในวันข้างหน้าอย่างเต็มที่

Get In Touch

ท่านสามารถติดต่อกับเราได้ทางโทรศัพท์ (081)9751919 (10:00 - 17:00)
ทาง Email Form ด้านขวานี้ และ ทาง Social Network ต่างๆด้านล่างดังกล่าว


Social Networks


Send us an email

Your Name
Your Email