PPP Exchange ยินดีให้บริการ

บริษัท พีพีพี เอ็กเชนจ์ จำกัด เราให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมาตรฐานสากลที่ทุกคนเลือก เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า ทั้งลูกค้ารายย่อย และ ลูกค้าธุรกิจ ให้อัตราแลกเปลี่ยนที่พิเศษกว่าที่อื่นๆ เดินทางสะดวก ตั้งอยู่ใจกลางเมืองอุดรธานี

สอบถามอัตราแลกเปลี่ยน ติดต่อ 081-9751919

Exchange Rate


ประเทศ สกุลเงิน ราคารับซื้อ ราคาขายออก
United States of America USD 100 32.62 32.83
United States of America USD 50 32.52 32.83
United States of America USD 20-10 32.42 32.83
United States of America USD 5 32.32 32.83
United States of America USD 1 32.02 32.83
United Kingdom GBP 50 41.45 42.00
United Kingdom GBP 20-5 41.35 42.00
Euro EUR 500-100 37.15 37.50
Euro EUR 50 37.05 37.50
Euro EUR 20-5 36.95 37.50
Switzerland CHF 1000-100 32.85 33.25
Switzerland CHF 50 32.65 33.25
Australia AUD 23.40 23.75
Japan JPY 10000-5000 0.289 0.2925
Japan JPY 1000 0.287 0.2925
Malaysia MYR 100-50 7.79 7.92
Malaysia MYR 10-5 7.59 7.92
Malaysia MYR 2-1 7.39 7.92
Singapore SGD 1000 23.70 24.05
Singapore SGD 100-2 23.65 24.05
Hongkong HKD 4.15 4.24
Canada CAD 24.40 24.85
Denmark DKK 4.92 5.03
Norway NOK 3.77 3.88
Sweden SEK 3.55 3.66
Taiwan TWD 1.07 1.12
Korea KRW 50000-5000 0.0284 0.0293
Korea KRW 1000 0.0264 0.0293
China CNY 100 4.68 4.79
China CNY 50 4.66 4.79
China CNY 20-10 4.48 4.79
China CNY 5-1 4.18 4.79
Philippines PHP 0.60 0.65
New Zealand NZD 22.45 22.90
Vietnam (:1000) VND 1.37 1.46
Brunei BND 23.50 23.95
* ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
* อัตราส่วนดังกล่าวอยู่ในหน่วยบาทไทยต่อหนึ่งหน่วยเงินต่างประเทศ

About Us

บริษัท พีพีพี เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด คือบริษัทให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตรา
มุ่งเน้นให้อัตราแลกเปลี่ยนที่พิเศษกว่าที่อื่นๆ ได้รับใบอนุญาตเลขที่ MC425540122
ประกอบกิจการด้านธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
รับแลกเงินตราต่างประเทศหลากหลายสกุล ตั้งอยู่บริเวณใจกลางเมืองอุดรธานี
ให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า
ทั้งลูกค้ารายย่อย ลูกค้าธุรกิจ ด้วยบริการที่เป็นกันเอง โปร่งใส
และพร้อมสำหรับการก้าวไปสู่การเติบโตอย่างมั่นคงในวันข้างหน้าอย่างเต็มที่

Get In Touch

ท่านสามารถติดต่อกับเราได้ทางโทรศัพท์ (081)9751919 (10:00 - 17:00)
ทาง Email Form ด้านขวานี้ และ ทาง Social Network ต่างๆด้านล่างดังกล่าว


Social Networks


Send us an email

Your Name
Your Email