PPP Exchange ยินดีให้บริการ

บริษัท พีพีพี เอ็กเชนจ์ จำกัด เราให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมาตรฐานสากลที่ทุกคนเลือก เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า ทั้งลูกค้ารายย่อย และ ลูกค้าธุรกิจ ให้อัตราแลกเปลี่ยนที่พิเศษกว่าที่อื่นๆ เดินทางสะดวก ตั้งอยู่ใจกลางเมืองอุดรธานี

สอบถามอัตราแลกเปลี่ยน ติดต่อ 042-222796

Exchange Rate


ประเทศ สกุลเงิน ราคารับซื้อ ราคาขายออก
United States of America USD 100 33.09 33.29
United States of America USD 50 32.99 33.29
United States of America USD 20-10 32.89 33.29
United States of America USD 5 32.79 33.29
United States of America USD 1 32.49 33.29
United Kingdom GBP 50 42.55 43.30
United Kingdom GBP 20-5 42.45 43.30
Euro EUR 500-100 38.65 39.10
Euro EUR 50 38.55 39.10
Euro EUR 20-5 38.45 39.10
Switzerland CHF 1000-100 34.2 34.65
Switzerland CHF 50 34 34.65
Australia AUD 25.90 26.35
Japan JPY 10000-5000 0.3005 0.3045
Japan JPY 1000 0.2985 0.3045
Malaysia MYR 100-50 7.63 7.81
Malaysia MYR 10-5 7.43 7.81
Malaysia MYR 2-1 7.23 7.81
Singapore SGD 1000 24.10 24.50
Singapore SGD 100-2 24.05 24.50
Hongkong HKD 4.18 4.28
Canada CAD 26.05 26.60
Denmark DKK 5.15 5.26
Norway NOK 4.08 4.19
Sweden SEK 3.99 4.11
Taiwan TWD 1.07 1.13
Korea KRW 50000-5000 0.0283 0.0293
Korea KRW 1000 0.0263 0.0293
China CNY 100 4.88 4.99
China CNY 50 4.86 4.99
China CNY 20-10 4.68 4.99
China CNY 5-1 4.38 4.99
Philippines PHP 0.62 0.685
New Zealand NZD 23.85 24.45
Vietnam (:1000) VND 1.40 1.49
Brunei BND 23.90 24.35
* ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
* อัตราส่วนดังกล่าวอยู่ในหน่วยบาทไทยต่อหนึ่งหน่วยเงินต่างประเทศ

About Us

บริษัท พีพีพี เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด คือบริษัทให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตรา
มุ่งเน้นให้อัตราแลกเปลี่ยนที่พิเศษกว่าที่อื่นๆ ได้รับใบอนุญาตเลขที่ MC425540122
ประกอบกิจการด้านธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
รับแลกเงินตราต่างประเทศหลากหลายสกุล ตั้งอยู่บริเวณใจกลางเมืองอุดรธานี
ให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า
ทั้งลูกค้ารายย่อย ลูกค้าธุรกิจ ด้วยบริการที่เป็นกันเอง โปร่งใส
และพร้อมสำหรับการก้าวไปสู่การเติบโตอย่างมั่นคงในวันข้างหน้าอย่างเต็มที่

Get In Touch

ท่านสามารถติดต่อกับเราได้ทางโทรศัพท์ (042)222796 (10:00 - 17:00)
ทาง Email Form ด้านขวานี้ และ ทาง Social Network ต่างๆด้านล่างดังกล่าว


Social Networks


Send us an email

Your Name
Your Email