PPP Exchange ยินดีให้บริการ

บริษัท พีพีพี เอ็กเชนจ์ จำกัด เราให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมาตรฐานสากลที่ทุกคนเลือก เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า ทั้งลูกค้ารายย่อย และ ลูกค้าธุรกิจ ให้อัตราแลกเปลี่ยนที่พิเศษกว่าที่อื่นๆ เดินทางสะดวก ตั้งอยู่ใจกลางเมืองอุดรธานี

สอบถามอัตราแลกเปลี่ยน ติดต่อ 081-9751919

Exchange Rate


ประเทศ สกุลเงิน ราคารับซื้อ ราคาขายออก
United States of America USD 100 31.07 31.27
United States of America USD 50 30.97 31.27
United States of America USD 20-10 30.87 31.27
United States of America USD 5 30.77 31.27
United States of America USD 1 30.47 31.27
United Kingdom GBP 50 43.15 43.70
United Kingdom GBP 20-5 43.05 43.70
Euro EUR 500-100 38.05 38.50
Euro EUR 50 37.95 38.50
Euro EUR 20-5 37.85 38.50
Switzerland CHF 1000-100 32.6 33.10
Switzerland CHF 50 32.4 33.10
Australia AUD 23.75 24.40
Japan JPY 10000-5000 0.2915 0.2955
Japan JPY 1000 0.2895 0.2955
Malaysia MYR 100-50 7.83 8.01
Malaysia MYR 10-5 7.63 8.01
Malaysia MYR 2-1 7.43 8.01
Singapore SGD 1000 23.50 23.90
Singapore SGD 100-2 23.45 23.90
Hongkong HKD 3.93 4.03
Canada CAD 23.55 24.20
Denmark DKK 5.06 5.17
Norway NOK 3.96 4.07
Sweden SEK 3.72 3.83
Taiwan TWD 1.035 1.095
Korea KRW 50000-5000 0.0283 0.0293
Korea KRW 1000 0.0263 0.0293
China CNY 100 4.85 4.96
China CNY 50 4.83 4.96
China CNY 20-10 4.65 4.96
China CNY 5-1 4.35 4.96
Philippines PHP 0.57 0.63
New Zealand NZD 22.60 23.25
Vietnam (:1000) VND 1.32 1.41
Brunei BND 23.30 23.70
* ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
* อัตราส่วนดังกล่าวอยู่ในหน่วยบาทไทยต่อหนึ่งหน่วยเงินต่างประเทศ

About Us

บริษัท พีพีพี เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด คือบริษัทให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตรา
มุ่งเน้นให้อัตราแลกเปลี่ยนที่พิเศษกว่าที่อื่นๆ ได้รับใบอนุญาตเลขที่ MC425540122
ประกอบกิจการด้านธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
รับแลกเงินตราต่างประเทศหลากหลายสกุล ตั้งอยู่บริเวณใจกลางเมืองอุดรธานี
ให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า
ทั้งลูกค้ารายย่อย ลูกค้าธุรกิจ ด้วยบริการที่เป็นกันเอง โปร่งใส
และพร้อมสำหรับการก้าวไปสู่การเติบโตอย่างมั่นคงในวันข้างหน้าอย่างเต็มที่

Get In Touch

ท่านสามารถติดต่อกับเราได้ทางโทรศัพท์ (081)9751919 (10:00 - 17:00)
ทาง Email Form ด้านขวานี้ และ ทาง Social Network ต่างๆด้านล่างดังกล่าว


Social Networks


Send us an email

Your Name
Your Email