PPP Exchange ยินดีให้บริการ

บริษัท พีพีพี เอ็กเชนจ์ จำกัด เราให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมาตรฐานสากลที่ทุกคนเลือก เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า ทั้งลูกค้ารายย่อย และ ลูกค้าธุรกิจ ให้อัตราแลกเปลี่ยนที่พิเศษกว่าที่อื่นๆ เดินทางสะดวก ตั้งอยู่ใจกลางเมืองอุดรธานี

สอบถามอัตราแลกเปลี่ยน ติดต่อ 081-9751919

Exchange Rate


ประเทศ สกุลเงิน ราคารับซื้อ ราคาขายออก
United States of America USD 100 32.02 32.22
United States of America USD 50 31.92 32.22
United States of America USD 20-10 31.82 32.22
United States of America USD 5 31.72 32.22
United States of America USD 1 31.42 32.22
United Kingdom GBP 50 43.05 43.50
United Kingdom GBP 20-5 42.95 43.50
Euro EUR 500-100 37.65 37.95
Euro EUR 50 37.55 37.95
Euro EUR 20-5 37.45 37.95
Switzerland CHF 1000-100 31.95 32.35
Switzerland CHF 50 31.75 32.35
Australia AUD 23.90 24.3
Japan JPY 10000-5000 0.288 0.2915
Japan JPY 1000 0.286 0.2915
Malaysia MYR 100-50 7.97 8.11
Malaysia MYR 10-5 7.77 8.11
Malaysia MYR 2-1 7.57 8.11
Singapore SGD 1000 23.70 24.05
Singapore SGD 100-2 23.65 24.05
Hongkong HKD 4.03 4.12
Canada CAD 24.80 25.25
Denmark DKK 5.01 5.11
Norway NOK 3.88 3.98
Sweden SEK 3.60 3.70
Taiwan TWD 1.045 1.095
Korea KRW 50000-5000 0.0289 0.0298
Korea KRW 1000 0.0269 0.0298
China CNY 100 4.98 5.07
China CNY 50 4.96 5.07
China CNY 20-10 4.78 5.07
China CNY 5-1 4.48 5.07
Philippines PHP 0.58 0.63
New Zealand NZD 22.00 22.50
Vietnam (:1000) VND 1.34 1.43
Brunei BND 23.45 23.90
* ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
* อัตราส่วนดังกล่าวอยู่ในหน่วยบาทไทยต่อหนึ่งหน่วยเงินต่างประเทศ

About Us

บริษัท พีพีพี เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด คือบริษัทให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตรา
มุ่งเน้นให้อัตราแลกเปลี่ยนที่พิเศษกว่าที่อื่นๆ ได้รับใบอนุญาตเลขที่ MC425540122
ประกอบกิจการด้านธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
รับแลกเงินตราต่างประเทศหลากหลายสกุล ตั้งอยู่บริเวณใจกลางเมืองอุดรธานี
ให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า
ทั้งลูกค้ารายย่อย ลูกค้าธุรกิจ ด้วยบริการที่เป็นกันเอง โปร่งใส
และพร้อมสำหรับการก้าวไปสู่การเติบโตอย่างมั่นคงในวันข้างหน้าอย่างเต็มที่

Get In Touch

ท่านสามารถติดต่อกับเราได้ทางโทรศัพท์ (081)9751919 (10:00 - 17:00)
ทาง Email Form ด้านขวานี้ และ ทาง Social Network ต่างๆด้านล่างดังกล่าว


Social Networks


Send us an email

Your Name
Your Email