PPP Exchange ยินดีให้บริการ

บริษัท พีพีพี เอ็กเชนจ์ จำกัด เราให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมาตรฐานสากลที่ทุกคนเลือก เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า ทั้งลูกค้ารายย่อย และ ลูกค้าธุรกิจ ให้อัตราแลกเปลี่ยนที่พิเศษกว่าที่อื่นๆ เดินทางสะดวก ตั้งอยู่ใจกลางเมืองอุดรธานี

สอบถามอัตราแลกเปลี่ยน ติดต่อ 081-9751919

Exchange Rate


ประเทศ สกุลเงิน ราคารับซื้อ ราคาขายออก
United States of America USD 100 31.36 31.54
United States of America USD 50 31.26 31.54
United States of America USD 20-10 31.16 31.54
United States of America USD 5 31.06 31.54
United States of America USD 1 30.76 31.54
United Kingdom GBP 50 43.55 44.15
United Kingdom GBP 20-5 43.45 44.15
Euro EUR 500-100 38.6 39.05
Euro EUR 50 38.5 39.05
Euro EUR 20-5 38.4 39.05
Switzerland CHF 1000-100 33.45 33.95
Switzerland CHF 50 33.25 33.95
Australia AUD 24.55 25.05
Japan JPY 10000-5000 0.2915 0.2955
Japan JPY 1000 0.2895 0.2955
Malaysia MYR 100-50 7.91 8.07
Malaysia MYR 10-5 7.71 8.07
Malaysia MYR 2-1 7.51 8.07
Singapore SGD 1000 23.60 24.00
Singapore SGD 100-2 23.55 24.00
Hongkong HKD 3.95 4.05
Canada CAD 24.60 25.15
Denmark DKK 5.14 5.25
Norway NOK 3.94 4.05
Sweden SEK 3.84 3.95
Taiwan TWD 1.035 1.095
Korea KRW 50000-5000 0.0281 0.0291
Korea KRW 1000 0.0261 0.0291
China CNY 100 4.90 5.00
China CNY 50 4.88 5.00
China CNY 20-10 4.70 5.00
China CNY 5-1 4.40 5.00
Philippines PHP 0.58 0.645
New Zealand NZD 22.80 23.3
Vietnam (:1000) VND 1.33 1.43
Brunei BND 23.35 23.80
* ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
* อัตราส่วนดังกล่าวอยู่ในหน่วยบาทไทยต่อหนึ่งหน่วยเงินต่างประเทศ

About Us

บริษัท พีพีพี เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด คือบริษัทให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตรา
มุ่งเน้นให้อัตราแลกเปลี่ยนที่พิเศษกว่าที่อื่นๆ ได้รับใบอนุญาตเลขที่ MC425540122
ประกอบกิจการด้านธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
รับแลกเงินตราต่างประเทศหลากหลายสกุล ตั้งอยู่บริเวณใจกลางเมืองอุดรธานี
ให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า
ทั้งลูกค้ารายย่อย ลูกค้าธุรกิจ ด้วยบริการที่เป็นกันเอง โปร่งใส
และพร้อมสำหรับการก้าวไปสู่การเติบโตอย่างมั่นคงในวันข้างหน้าอย่างเต็มที่

Get In Touch

ท่านสามารถติดต่อกับเราได้ทางโทรศัพท์ (081)9751919 (10:00 - 17:00)
ทาง Email Form ด้านขวานี้ และ ทาง Social Network ต่างๆด้านล่างดังกล่าว


Social Networks


Send us an email

Your Name
Your Email