PPP Exchange ยินดีให้บริการ

บริษัท พีพีพี เอ็กเชนจ์ จำกัด เราให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมาตรฐานสากลที่ทุกคนเลือก เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า ทั้งลูกค้ารายย่อย และ ลูกค้าธุรกิจ ให้อัตราแลกเปลี่ยนที่พิเศษกว่าที่อื่นๆ เดินทางสะดวก ตั้งอยู่ใจกลางเมืองอุดรธานี

สอบถามอัตราแลกเปลี่ยน ติดต่อ 081-9751919

Exchange Rate


ประเทศ สกุลเงิน ราคารับซื้อ ราคาขายออก
United States of America USD 100 31.40 31.59
United States of America USD 50 31.30 31.59
United States of America USD 20-10 31.20 31.59
United States of America USD 5 31.10 31.59
United States of America USD 1 30.80 31.59
United Kingdom GBP 50 43.7 44.1
United Kingdom GBP 20-5 43.6 44.1
Euro EUR 500-100 38.20 38.50
Euro EUR 50 38.10 38.50
Euro EUR 20-5 38.00 38.50
Switzerland CHF 1000-100 31.85 32.30
Switzerland CHF 50 31.65 32.30
Australia AUD 23.65 24.1
Japan JPY 10000-5000 0.2875 0.291
Japan JPY 1000 0.2855 0.291
Malaysia MYR 100-50 7.92 8.05
Malaysia MYR 10-5 7.72 8.05
Malaysia MYR 2-1 7.52 8.05
Singapore SGD 1000 23.60 23.95
Singapore SGD 100-2 23.55 23.95
Hongkong HKD 3.97 4.06
Canada CAD 24.30 24.85
Denmark DKK 5.09 5.19
Norway NOK 3.91 4.01
Sweden SEK 3.62 3.72
Taiwan TWD 1.045 1.095
Korea KRW 50000-5000 0.0289 0.0298
Korea KRW 1000 0.0269 0.0298
China CNY 100 4.92 5.02
China CNY 50 4.90 5.02
China CNY 20-10 4.72 5.02
China CNY 5-1 4.42 5.02
Philippines PHP 0.575 0.63
New Zealand NZD 22.30 23.05
Vietnam (:1000) VND 1.31 1.40
Brunei BND 23.35 23.80
* ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
* อัตราส่วนดังกล่าวอยู่ในหน่วยบาทไทยต่อหนึ่งหน่วยเงินต่างประเทศ

About Us

บริษัท พีพีพี เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด คือบริษัทให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตรา
มุ่งเน้นให้อัตราแลกเปลี่ยนที่พิเศษกว่าที่อื่นๆ ได้รับใบอนุญาตเลขที่ MC425540122
ประกอบกิจการด้านธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
รับแลกเงินตราต่างประเทศหลากหลายสกุล ตั้งอยู่บริเวณใจกลางเมืองอุดรธานี
ให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า
ทั้งลูกค้ารายย่อย ลูกค้าธุรกิจ ด้วยบริการที่เป็นกันเอง โปร่งใส
และพร้อมสำหรับการก้าวไปสู่การเติบโตอย่างมั่นคงในวันข้างหน้าอย่างเต็มที่

Get In Touch

ท่านสามารถติดต่อกับเราได้ทางโทรศัพท์ (081)9751919 (10:00 - 17:00)
ทาง Email Form ด้านขวานี้ และ ทาง Social Network ต่างๆด้านล่างดังกล่าว


Social Networks


Send us an email

Your Name
Your Email