PPP Exchange ยินดีให้บริการ

บริษัท พีพีพี เอ็กเชนจ์ จำกัด เราให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมาตรฐานสากลที่ทุกคนเลือก เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า ทั้งลูกค้ารายย่อย และ ลูกค้าธุรกิจ ให้อัตราแลกเปลี่ยนที่พิเศษกว่าที่อื่นๆ เดินทางสะดวก ตั้งอยู่ใจกลางเมืองอุดรธานี

สอบถามอัตราแลกเปลี่ยน ติดต่อ 081-9751919

Exchange Rate


ประเทศ สกุลเงิน ราคารับซื้อ ราคาขายออก
United States of America USD 100 31.78 32.01
United States of America USD 50 31.68 32.01
United States of America USD 20-10 31.58 32.01
United States of America USD 5 31.48 32.01
United States of America USD 1 31.18 32.01
United Kingdom GBP 50 40.45 41.00
United Kingdom GBP 20-5 40.35 41.00
Euro EUR 500-100 35.35 35.80
Euro EUR 50 35.25 35.80
Euro EUR 20-5 35.15 35.80
Switzerland CHF 1000-100 31.25 31.80
Switzerland CHF 50 31.05 31.80
Australia AUD 21.70 22.20
Japan JPY 10000-5000 0.2865 0.2908
Japan JPY 1000 0.2845 0.2908
Malaysia MYR 100-50 7.54 7.68
Malaysia MYR 10-5 7.34 7.68
Malaysia MYR 2-1 7.14 7.68
Singapore SGD 1000 22.95 23.40
Singapore SGD 100-2 22.90 23.40
Hongkong HKD 4.03 4.13
Canada CAD 23.50 24.05
Denmark DKK 4.67 4.78
Norway NOK 3.55 3.65
Sweden SEK 3.22 3.32
Taiwan TWD 1 1.06
Korea KRW 50000-5000 0.0263 0.0273
Korea KRW 1000 0.0243 0.0273
China CNY 100 4.53 4.64
China CNY 50 4.51 4.64
China CNY 20-10 4.33 4.64
China CNY 5-1 4.03 4.64
Philippines PHP 0.575 0.65
New Zealand NZD 20.60 21.50
Vietnam (:1000) VND 1.31 1.40
Brunei BND 22.75 23.15
* ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
* อัตราส่วนดังกล่าวอยู่ในหน่วยบาทไทยต่อหนึ่งหน่วยเงินต่างประเทศ

About Us

บริษัท พีพีพี เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด คือบริษัทให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตรา
มุ่งเน้นให้อัตราแลกเปลี่ยนที่พิเศษกว่าที่อื่นๆ ได้รับใบอนุญาตเลขที่ MC425540122
ประกอบกิจการด้านธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
รับแลกเงินตราต่างประเทศหลากหลายสกุล ตั้งอยู่บริเวณใจกลางเมืองอุดรธานี
ให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า
ทั้งลูกค้ารายย่อย ลูกค้าธุรกิจ ด้วยบริการที่เป็นกันเอง โปร่งใส
และพร้อมสำหรับการก้าวไปสู่การเติบโตอย่างมั่นคงในวันข้างหน้าอย่างเต็มที่

Get In Touch

ท่านสามารถติดต่อกับเราได้ทางโทรศัพท์ (081)9751919 (10:00 - 17:00)
ทาง Email Form ด้านขวานี้ และ ทาง Social Network ต่างๆด้านล่างดังกล่าว


Social Networks


Send us an email

Your Name
Your Email