PPP Exchange ยินดีให้บริการ

บริษัท พีพีพี เอ็กเชนจ์ จำกัด เราให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมาตรฐานสากลที่ทุกคนเลือก เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า ทั้งลูกค้ารายย่อย และ ลูกค้าธุรกิจ ให้อัตราแลกเปลี่ยนที่พิเศษกว่าที่อื่นๆ เดินทางสะดวก ตั้งอยู่ใจกลางเมืองอุดรธานี

สอบถามอัตราแลกเปลี่ยน ติดต่อ 081-9751919

Exchange Rate


ประเทศ สกุลเงิน ราคารับซื้อ ราคาขายออก
United States of America USD 100 32.68 32.90
United States of America USD 50 32.58 32.90
United States of America USD 20-10 32.48 32.90
United States of America USD 5 32.38 32.90
United States of America USD 1 32.08 32.90
United Kingdom GBP 50 41.85 42.30
United Kingdom GBP 20-5 41.75 42.30
Euro EUR 500-100 37.20 37.50
Euro EUR 50 37.10 37.50
Euro EUR 20-5 37.00 37.50
Switzerland CHF 1000-100 32.50 32.90
Switzerland CHF 50 32.30 32.90
Australia AUD 23.70 24.10
Japan JPY 10000-5000 0.2885 0.2915
Japan JPY 1000 0.2865 0.2915
Malaysia MYR 100-50 7.75 7.90
Malaysia MYR 10-5 7.55 7.90
Malaysia MYR 2-1 7.35 7.90
Singapore SGD 1000 23.70 24.05
Singapore SGD 100-2 23.65 24.05
Hongkong HKD 4.16 4.24
Canada CAD 24.70 25.25
Denmark DKK 4.93 5.03
Norway NOK 3.80 3.90
Sweden SEK 3.55 3.65
Taiwan TWD 1.06 1.115
Korea KRW 50000-5000 0.0284 0.0294
Korea KRW 1000 0.0264 0.0294
China CNY 100 4.68 4.77
China CNY 50 4.66 4.77
China CNY 20-10 4.48 4.77
China CNY 5-1 4.18 4.77
Philippines PHP 0.58 0.635
New Zealand NZD 22.25 22.75
Vietnam (:1000) VND 1.36 1.45
Brunei BND 23.50 23.95
* ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
* อัตราส่วนดังกล่าวอยู่ในหน่วยบาทไทยต่อหนึ่งหน่วยเงินต่างประเทศ

About Us

บริษัท พีพีพี เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด คือบริษัทให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตรา
มุ่งเน้นให้อัตราแลกเปลี่ยนที่พิเศษกว่าที่อื่นๆ ได้รับใบอนุญาตเลขที่ MC425540122
ประกอบกิจการด้านธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
รับแลกเงินตราต่างประเทศหลากหลายสกุล ตั้งอยู่บริเวณใจกลางเมืองอุดรธานี
ให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า
ทั้งลูกค้ารายย่อย ลูกค้าธุรกิจ ด้วยบริการที่เป็นกันเอง โปร่งใส
และพร้อมสำหรับการก้าวไปสู่การเติบโตอย่างมั่นคงในวันข้างหน้าอย่างเต็มที่

Get In Touch

ท่านสามารถติดต่อกับเราได้ทางโทรศัพท์ (081)9751919 (10:00 - 17:00)
ทาง Email Form ด้านขวานี้ และ ทาง Social Network ต่างๆด้านล่างดังกล่าว


Social Networks


Send us an email

Your Name
Your Email