PPP Exchange ยินดีให้บริการ

บริษัท พีพีพี เอ็กเชนจ์ จำกัด เราให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมาตรฐานสากลที่ทุกคนเลือก เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า ทั้งลูกค้ารายย่อย และ ลูกค้าธุรกิจ ให้อัตราแลกเปลี่ยนที่พิเศษกว่าที่อื่นๆ เดินทางสะดวก ตั้งอยู่ใจกลางเมืองอุดรธานี

สอบถามอัตราแลกเปลี่ยน ติดต่อ 081-9751919

Exchange Rate


ประเทศ สกุลเงิน ราคารับซื้อ ราคาขายออก
United States of America USD 100 31.20 31.45
United States of America USD 50 31.10 31.45
United States of America USD 20-10 31.00 31.45
United States of America USD 5 30.90 31.45
United States of America USD 1 30.60 31.45
United Kingdom GBP 50 39.25 39.85
United Kingdom GBP 20-5 39.15 39.85
Euro EUR 500-100 34.90 35.35
Euro EUR 50 34.80 35.35
Euro EUR 20-5 34.7 35.35
Switzerland CHF 1000-100 31.10 31.65
Switzerland CHF 50 30.90 31.65
Australia AUD 21.15 21.70
Japan JPY 10000-5000 0.286 0.2908
Japan JPY 1000 0.284 0.2908
Malaysia MYR 100-50 7.42 7.55
Malaysia MYR 10-5 7.22 7.55
Malaysia MYR 2-1 7.02 7.55
Singapore SGD 1000 22.60 23.05
Singapore SGD 100-2 22.55 23.05
Hongkong HKD 3.95 4.06
Canada CAD 23.10 23.70
Denmark DKK 4.62 4.72
Norway NOK 3.50 3.61
Sweden SEK 3.22 3.32
Taiwan TWD 0.97 1.025
Korea KRW 50000-5000 0.0256 0.0267
Korea KRW 1000 0.0236 0.0267
China CNY 100 4.44 4.55
China CNY 50 4.42 4.55
China CNY 20-10 4.24 4.55
China CNY 5-1 3.94 4.55
Philippines PHP 0.565 0.64
New Zealand NZD 20.20 21.05
Vietnam (:1000) VND 1.29 1.38
Brunei BND 22.45 22.90
* ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
* อัตราส่วนดังกล่าวอยู่ในหน่วยบาทไทยต่อหนึ่งหน่วยเงินต่างประเทศ

About Us

บริษัท พีพีพี เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด คือบริษัทให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตรา
มุ่งเน้นให้อัตราแลกเปลี่ยนที่พิเศษกว่าที่อื่นๆ ได้รับใบอนุญาตเลขที่ MC425540122
ประกอบกิจการด้านธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
รับแลกเงินตราต่างประเทศหลากหลายสกุล ตั้งอยู่บริเวณใจกลางเมืองอุดรธานี
ให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า
ทั้งลูกค้ารายย่อย ลูกค้าธุรกิจ ด้วยบริการที่เป็นกันเอง โปร่งใส
และพร้อมสำหรับการก้าวไปสู่การเติบโตอย่างมั่นคงในวันข้างหน้าอย่างเต็มที่

Get In Touch

ท่านสามารถติดต่อกับเราได้ทางโทรศัพท์ (081)9751919 (10:00 - 17:00)
ทาง Email Form ด้านขวานี้ และ ทาง Social Network ต่างๆด้านล่างดังกล่าว


Social Networks


Send us an email

Your Name
Your Email