PPP Exchange ยินดีให้บริการ

บริษัท พีพีพี เอ็กเชนจ์ จำกัด เราให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมาตรฐานสากลที่ทุกคนเลือก เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า ทั้งลูกค้ารายย่อย และ ลูกค้าธุรกิจ ให้อัตราแลกเปลี่ยนที่พิเศษกว่าที่อื่นๆ เดินทางสะดวก ตั้งอยู่ใจกลางเมืองอุดรธานี

สอบถามอัตราแลกเปลี่ยน ติดต่อ 081-9751919

Exchange Rate


ประเทศ สกุลเงิน ราคารับซื้อ ราคาขายออก
United States of America USD 100 30.25 30.48
United States of America USD 50 30.15 30.48
United States of America USD 20-10 30.05 30.48
United States of America USD 5 29.95 30.48
United States of America USD 1 29.65 30.48
United Kingdom GBP 50 37.90 38.50
United Kingdom GBP 20-5 37.80 38.50
Euro EUR 500-100 33.2 33.7
Euro EUR 50 33.1 33.7
Euro EUR 20-5 33 33.7
Switzerland CHF 1000-100 30.20 30.70
Switzerland CHF 50 30.00 30.70
Australia AUD 20.35 20.85
Japan JPY 10000-5000 0.28 0.2848
Japan JPY 1000 0.278 0.2848
Malaysia MYR 100-50 7.19 7.33
Malaysia MYR 10-5 6.99 7.33
Malaysia MYR 2-1 6.79 7.33
Singapore SGD 1000 21.90 22.35
Singapore SGD 100-2 21.85 22.35
Hongkong HKD 3.83 3.93
Canada CAD 22.70 23.30
Denmark DKK 4.39 4.50
Norway NOK 3.27 3.37
Sweden SEK 3.01 3.11
Taiwan TWD 0.955 1.01
Korea KRW 50000-5000 0.0251 0.0261
Korea KRW 1000 0.0231 0.0261
China CNY 100 4.24 4.34
China CNY 50 4.22 4.34
China CNY 20-10 4.04 4.34
China CNY 5-1 3.74 4.34
Philippines PHP 0.54 0.615
New Zealand NZD 19.00 19.75
Vietnam (:1000) VND 1.28 1.38
Brunei BND 21.70 22.10
* ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
* อัตราส่วนดังกล่าวอยู่ในหน่วยบาทไทยต่อหนึ่งหน่วยเงินต่างประเทศ

About Us

บริษัท พีพีพี เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด คือบริษัทให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตรา
มุ่งเน้นให้อัตราแลกเปลี่ยนที่พิเศษกว่าที่อื่นๆ ได้รับใบอนุญาตเลขที่ MC425540122
ประกอบกิจการด้านธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
รับแลกเงินตราต่างประเทศหลากหลายสกุล ตั้งอยู่บริเวณใจกลางเมืองอุดรธานี
ให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า
ทั้งลูกค้ารายย่อย ลูกค้าธุรกิจ ด้วยบริการที่เป็นกันเอง โปร่งใส
และพร้อมสำหรับการก้าวไปสู่การเติบโตอย่างมั่นคงในวันข้างหน้าอย่างเต็มที่

Get In Touch

ท่านสามารถติดต่อกับเราได้ทางโทรศัพท์ (081)9751919 (10:00 - 17:00)
ทาง Email Form ด้านขวานี้ และ ทาง Social Network ต่างๆด้านล่างดังกล่าว


Social Networks


Send us an email

Your Name
Your Email