PPP Exchange ยินดีให้บริการ

บริษัท พีพีพี เอ็กเชนจ์ จำกัด เราให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมาตรฐานสากลที่ทุกคนเลือก เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า ทั้งลูกค้ารายย่อย และ ลูกค้าธุรกิจ ให้อัตราแลกเปลี่ยนที่พิเศษกว่าที่อื่นๆ เดินทางสะดวก ตั้งอยู่ใจกลางเมืองอุดรธานี

สอบถามอัตราแลกเปลี่ยน ติดต่อ 081-9751919

Exchange Rate


ประเทศ สกุลเงิน ราคารับซื้อ ราคาขายออก
United States of America USD 100 30.60 30.84
United States of America USD 50 30.5 30.84
United States of America USD 20-10 30.40 30.84
United States of America USD 5 30.30 30.84
United States of America USD 1 30 30.84
United Kingdom GBP 50 38.35 39.00
United Kingdom GBP 20-5 38.25 39.00
Euro EUR 500-100 34.35 34.80
Euro EUR 50 34.25 34.80
Euro EUR 20-5 34.15 34.80
Switzerland CHF 1000-100 30.95 31.50
Switzerland CHF 50 30.75 31.50
Australia AUD 21.40 21.90
Japan JPY 10000-5000 0.283 0.2873
Japan JPY 1000 0.281 0.2873
Malaysia MYR 100-50 7.39 7.53
Malaysia MYR 10-5 7.19 7.53
Malaysia MYR 2-1 6.99 7.53
Singapore SGD 1000 22.45 22.90
Singapore SGD 100-2 22.40 22.90
Hongkong HKD 3.89 3.99
Canada CAD 23.40 23.95
Denmark DKK 4.55 4.65
Norway NOK 3.52 3.62
Sweden SEK 3.22 3.32
Taiwan TWD 0.96 1.015
Korea KRW 50000-5000 0.0253 0.0264
Korea KRW 1000 0.0233 0.0264
China CNY 100 4.41 4.51
China CNY 50 4.39 4.51
China CNY 20-10 4.21 4.51
China CNY 5-1 3.91 4.51
Philippines PHP 0.58 0.65
New Zealand NZD 20.55 21.3
Vietnam (:1000) VND 1.28 1.37
Brunei BND 22.30 22.75
* ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
* อัตราส่วนดังกล่าวอยู่ในหน่วยบาทไทยต่อหนึ่งหน่วยเงินต่างประเทศ

About Us

บริษัท พีพีพี เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด คือบริษัทให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตรา
มุ่งเน้นให้อัตราแลกเปลี่ยนที่พิเศษกว่าที่อื่นๆ ได้รับใบอนุญาตเลขที่ MC425540122
ประกอบกิจการด้านธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
รับแลกเงินตราต่างประเทศหลากหลายสกุล ตั้งอยู่บริเวณใจกลางเมืองอุดรธานี
ให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า
ทั้งลูกค้ารายย่อย ลูกค้าธุรกิจ ด้วยบริการที่เป็นกันเอง โปร่งใส
และพร้อมสำหรับการก้าวไปสู่การเติบโตอย่างมั่นคงในวันข้างหน้าอย่างเต็มที่

Get In Touch

ท่านสามารถติดต่อกับเราได้ทางโทรศัพท์ (081)9751919 (10:00 - 17:00)
ทาง Email Form ด้านขวานี้ และ ทาง Social Network ต่างๆด้านล่างดังกล่าว


Social Networks


Send us an email

Your Name
Your Email