PPP Exchange ยินดีให้บริการ

บริษัท พีพีพี เอ็กเชนจ์ จำกัด เราให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมาตรฐานสากลที่ทุกคนเลือก เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า ทั้งลูกค้ารายย่อย และ ลูกค้าธุรกิจ ให้อัตราแลกเปลี่ยนที่พิเศษกว่าที่อื่นๆ เดินทางสะดวก ตั้งอยู่ใจกลางเมืองอุดรธานี

สอบถามอัตราแลกเปลี่ยน ติดต่อ 081-9751919

Exchange Rate


ประเทศ สกุลเงิน ราคารับซื้อ ราคาขายออก
United States of America USD 100 32.77 32.97
United States of America USD 50 32.67 32.97
United States of America USD 20-10 32.57 32.97
United States of America USD 5 32.47 32.97
United States of America USD 1 32.17 32.97
United Kingdom GBP 50 42.95 43.45
United Kingdom GBP 20-5 42.85 43.45
Euro EUR 500-100 37.80 38.1
Euro EUR 50 37.70 38.1
Euro EUR 20-5 37.60 38.1
Switzerland CHF 1000-100 32.70 33.15
Switzerland CHF 50 32.50 33.15
Australia AUD 24.00 24.40
Japan JPY 10000-5000 0.295 0.2985
Japan JPY 1000 0.293 0.2985
Malaysia MYR 100-50 8.00 8.15
Malaysia MYR 10-5 7.80 8.15
Malaysia MYR 2-1 7.60 8.15
Singapore SGD 1000 23.90 24.25
Singapore SGD 100-2 23.85 24.25
Hongkong HKD 4.14 4.23
Canada CAD 24.60 25.05
Denmark DKK 5.02 5.12
Norway NOK 3.94 4.04
Sweden SEK 3.61 3.72
Taiwan TWD 1.055 1.105
Korea KRW 50000-5000 0.0291 0.03
Korea KRW 1000 0.0271 0.03
China CNY 100 4.99 5.09
China CNY 50 4.97 5.09
China CNY 20-10 4.79 5.09
China CNY 5-1 4.49 5.09
Philippines PHP 0.58 0.635
New Zealand NZD 22.20 22.8
Vietnam (:1000) VND 1.36 1.46
Brunei BND 23.70 24.10
* ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
* อัตราส่วนดังกล่าวอยู่ในหน่วยบาทไทยต่อหนึ่งหน่วยเงินต่างประเทศ

About Us

บริษัท พีพีพี เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด คือบริษัทให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตรา
มุ่งเน้นให้อัตราแลกเปลี่ยนที่พิเศษกว่าที่อื่นๆ ได้รับใบอนุญาตเลขที่ MC425540122
ประกอบกิจการด้านธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
รับแลกเงินตราต่างประเทศหลากหลายสกุล ตั้งอยู่บริเวณใจกลางเมืองอุดรธานี
ให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า
ทั้งลูกค้ารายย่อย ลูกค้าธุรกิจ ด้วยบริการที่เป็นกันเอง โปร่งใส
และพร้อมสำหรับการก้าวไปสู่การเติบโตอย่างมั่นคงในวันข้างหน้าอย่างเต็มที่

Get In Touch

ท่านสามารถติดต่อกับเราได้ทางโทรศัพท์ (081)9751919 (10:00 - 17:00)
ทาง Email Form ด้านขวานี้ และ ทาง Social Network ต่างๆด้านล่างดังกล่าว


Social Networks


Send us an email

Your Name
Your Email