PPP Exchange ยินดีให้บริการ

บริษัท พีพีพี เอ็กเชนจ์ จำกัด เราให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมาตรฐานสากลที่ทุกคนเลือก เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า ทั้งลูกค้ารายย่อย และ ลูกค้าธุรกิจ ให้อัตราแลกเปลี่ยนที่พิเศษกว่าที่อื่นๆ เดินทางสะดวก ตั้งอยู่ใจกลางเมืองอุดรธานี

สอบถามอัตราแลกเปลี่ยน ติดต่อ 081-9751919

Exchange Rate


ประเทศ สกุลเงิน ราคารับซื้อ ราคาขายออก
United States of America USD 100 30.32 30.56
United States of America USD 50 30.22 30.56
United States of America USD 20-10 30.12 30.56
United States of America USD 5 30.02 30.56
United States of America USD 1 29.72 30.56
United Kingdom GBP 50 37.90 38.50
United Kingdom GBP 20-5 37.80 38.50
Euro EUR 500-100 33.25 33.75
Euro EUR 50 33.15 33.75
Euro EUR 20-5 33.05 33.75
Switzerland CHF 1000-100 30.45 30.95
Switzerland CHF 50 30.25 30.95
Australia AUD 20.35 20.85
Japan JPY 10000-5000 0.2805 0.2858
Japan JPY 1000 0.2785 0.2858
Malaysia MYR 100-50 7.24 7.37
Malaysia MYR 10-5 7.04 7.37
Malaysia MYR 2-1 6.84 7.37
Singapore SGD 1000 21.95 22.40
Singapore SGD 100-2 21.90 22.40
Hongkong HKD 3.83 3.94
Canada CAD 22.80 23.40
Denmark DKK 4.42 4.52
Norway NOK 3.29 3.40
Sweden SEK 3.06 3.16
Taiwan TWD 0.945 1.00
Korea KRW 50000-5000 0.0248 0.0259
Korea KRW 1000 0.0228 0.0259
China CNY 100 4.23 4.34
China CNY 50 4.21 4.34
China CNY 20-10 4.03 4.34
China CNY 5-1 3.73 4.34
Philippines PHP 0.555 0.63
New Zealand NZD 19.10 19.90
Vietnam (:1000) VND 1.28 1.37
Brunei BND 21.75 22.20
* ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
* อัตราส่วนดังกล่าวอยู่ในหน่วยบาทไทยต่อหนึ่งหน่วยเงินต่างประเทศ

About Us

บริษัท พีพีพี เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด คือบริษัทให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตรา
มุ่งเน้นให้อัตราแลกเปลี่ยนที่พิเศษกว่าที่อื่นๆ ได้รับใบอนุญาตเลขที่ MC425540122
ประกอบกิจการด้านธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
รับแลกเงินตราต่างประเทศหลากหลายสกุล ตั้งอยู่บริเวณใจกลางเมืองอุดรธานี
ให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า
ทั้งลูกค้ารายย่อย ลูกค้าธุรกิจ ด้วยบริการที่เป็นกันเอง โปร่งใส
และพร้อมสำหรับการก้าวไปสู่การเติบโตอย่างมั่นคงในวันข้างหน้าอย่างเต็มที่

Get In Touch

ท่านสามารถติดต่อกับเราได้ทางโทรศัพท์ (081)9751919 (10:00 - 17:00)
ทาง Email Form ด้านขวานี้ และ ทาง Social Network ต่างๆด้านล่างดังกล่าว


Social Networks


Send us an email

Your Name
Your Email