PPP Exchange ยินดีให้บริการ

บริษัท พีพีพี เอ็กเชนจ์ จำกัด เราให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมาตรฐานสากลที่ทุกคนเลือก เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า ทั้งลูกค้ารายย่อย และ ลูกค้าธุรกิจ ให้อัตราแลกเปลี่ยนที่พิเศษกว่าที่อื่นๆ เดินทางสะดวก ตั้งอยู่ใจกลางเมืองอุดรธานี

สอบถามอัตราแลกเปลี่ยน ติดต่อ 081-9751919

Exchange Rate


ประเทศ สกุลเงิน ราคารับซื้อ ราคาขายออก
United States of America USD 100 32.97 33.15
United States of America USD 50 32.87 33.15
United States of America USD 20-10 32.77 33.15
United States of America USD 5 32.67 33.15
United States of America USD 1 32.37 33.15
United Kingdom GBP 50 43.50 44.20
United Kingdom GBP 20-5 43.40 44.20
Euro EUR 500-100 38.65 39.15
Euro EUR 50 38.55 39.15
Euro EUR 20-5 38.45 39.15
Switzerland CHF 1000-100 33.65 34.10
Switzerland CHF 50 33.45 34.10
Australia AUD 25.65 26.15
Japan JPY 10000-5000 0.2935 0.2975
Japan JPY 1000 0.2915 0.2975
Malaysia MYR 100-50 7.73 7.89
Malaysia MYR 10-5 7.53 7.89
Malaysia MYR 2-1 7.33 7.89
Singapore SGD 1000 24.20 24.60
Singapore SGD 100-2 24.15 24.60
Hongkong HKD 4.19 4.29
Canada CAD 26.15 26.75
Denmark DKK 5.15 5.26
Norway NOK 4.09 4.20
Sweden SEK 3.99 4.10
Taiwan TWD 1.11 1.17
Korea KRW 50000-5000 0.029 0.03
Korea KRW 1000 0.027 0.03
China CNY 100 4.93 5.04
China CNY 50 4.91 5.04
China CNY 20-10 4.73 5.04
China CNY 5-1 4.43 5.04
Philippines PHP 0.61 0.68
New Zealand NZD 23.40 24.1
Vietnam (:1000) VND 1.41 1.50
Brunei BND 24.05 24.50
* ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
* อัตราส่วนดังกล่าวอยู่ในหน่วยบาทไทยต่อหนึ่งหน่วยเงินต่างประเทศ

About Us

บริษัท พีพีพี เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด คือบริษัทให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตรา
มุ่งเน้นให้อัตราแลกเปลี่ยนที่พิเศษกว่าที่อื่นๆ ได้รับใบอนุญาตเลขที่ MC425540122
ประกอบกิจการด้านธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
รับแลกเงินตราต่างประเทศหลากหลายสกุล ตั้งอยู่บริเวณใจกลางเมืองอุดรธานี
ให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า
ทั้งลูกค้ารายย่อย ลูกค้าธุรกิจ ด้วยบริการที่เป็นกันเอง โปร่งใส
และพร้อมสำหรับการก้าวไปสู่การเติบโตอย่างมั่นคงในวันข้างหน้าอย่างเต็มที่

Get In Touch

ท่านสามารถติดต่อกับเราได้ทางโทรศัพท์ (081)9751919 (10:00 - 17:00)
ทาง Email Form ด้านขวานี้ และ ทาง Social Network ต่างๆด้านล่างดังกล่าว


Social Networks


Send us an email

Your Name
Your Email