PPP Exchange ยินดีให้บริการ

บริษัท พีพีพี เอ็กเชนจ์ จำกัด เราให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมาตรฐานสากลที่ทุกคนเลือก เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า ทั้งลูกค้ารายย่อย และ ลูกค้าธุรกิจ ให้อัตราแลกเปลี่ยนที่พิเศษกว่าที่อื่นๆ เดินทางสะดวก ตั้งอยู่ใจกลางเมืองอุดรธานี

สอบถามอัตราแลกเปลี่ยน ติดต่อ 081-9751919

Exchange Rate


ประเทศ สกุลเงิน ราคารับซื้อ ราคาขายออก
United States of America USD 100 33.26 33.45
United States of America USD 50 33.16 33.45
United States of America USD 20-10 33.06 33.45
United States of America USD 5 32.96 33.45
United States of America USD 1 32.66 33.45
United Kingdom GBP 50 43.40 43.85
United Kingdom GBP 20-5 43.30 43.85
Euro EUR 500-100 38.55 38.90
Euro EUR 50 38.45 38.90
Euro EUR 20-5 38.35 38.90
Switzerland CHF 1000-100 33.10 33.55
Switzerland CHF 50 32.90 33.55
Australia AUD 24.40 24.8
Japan JPY 10000-5000 0.2935 0.297
Japan JPY 1000 0.2915 0.297
Malaysia MYR 100-50 8.14 8.27
Malaysia MYR 10-5 7.94 8.27
Malaysia MYR 2-1 7.74 8.27
Singapore SGD 1000 24.15 24.50
Singapore SGD 100-2 24.10 24.50
Hongkong HKD 4.20 4.29
Canada CAD 25.05 25.50
Denmark DKK 5.12 5.22
Norway NOK 3.99 4.09
Sweden SEK 3.67 3.77
Taiwan TWD 1.045 1.095
Korea KRW 50000-5000 0.0288 0.0297
Korea KRW 1000 0.0268 0.0297
China CNY 100 4.85 4.95
China CNY 50 4.83 4.95
China CNY 20-10 4.65 4.95
China CNY 5-1 4.35 4.95
Philippines PHP 0.595 0.65
New Zealand NZD 22.35 22.85
Vietnam (:1000) VND 1.38 1.47
Brunei BND 23.95 24.35
* ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
* อัตราส่วนดังกล่าวอยู่ในหน่วยบาทไทยต่อหนึ่งหน่วยเงินต่างประเทศ

About Us

บริษัท พีพีพี เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด คือบริษัทให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตรา
มุ่งเน้นให้อัตราแลกเปลี่ยนที่พิเศษกว่าที่อื่นๆ ได้รับใบอนุญาตเลขที่ MC425540122
ประกอบกิจการด้านธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
รับแลกเงินตราต่างประเทศหลากหลายสกุล ตั้งอยู่บริเวณใจกลางเมืองอุดรธานี
ให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า
ทั้งลูกค้ารายย่อย ลูกค้าธุรกิจ ด้วยบริการที่เป็นกันเอง โปร่งใส
และพร้อมสำหรับการก้าวไปสู่การเติบโตอย่างมั่นคงในวันข้างหน้าอย่างเต็มที่

Get In Touch

ท่านสามารถติดต่อกับเราได้ทางโทรศัพท์ (081)9751919 (10:00 - 17:00)
ทาง Email Form ด้านขวานี้ และ ทาง Social Network ต่างๆด้านล่างดังกล่าว


Social Networks


Send us an email

Your Name
Your Email