PPP Exchange ยินดีให้บริการ

บริษัท พีพีพี เอ็กเชนจ์ จำกัด เราให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมาตรฐานสากลที่ทุกคนเลือก เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า ทั้งลูกค้ารายย่อย และ ลูกค้าธุรกิจ ให้อัตราแลกเปลี่ยนที่พิเศษกว่าที่อื่นๆ เดินทางสะดวก ตั้งอยู่ใจกลางเมืองอุดรธานี

สอบถามอัตราแลกเปลี่ยน ติดต่อ 042-222796

Exchange Rate


ประเทศ สกุลเงิน ราคารับซื้อ ราคาขายออก
United States of America USD 100 33.18 33.40
United States of America USD 50 33.08 33.40
United States of America USD 20-10 32.98 33.40
United States of America USD 5 32.88 33.40
United States of America USD 1 32.58 33.40
United Kingdom GBP 50 43.35 43.95
United Kingdom GBP 20-5 43.25 43.95
Euro EUR 500-100 38.80 39.20
Euro EUR 50 38.7 39.20
Euro EUR 20-5 38.6 39.20
Switzerland CHF 1000-100 34.75 35.25
Switzerland CHF 50 34.55 35.25
Australia AUD 26.35 26.85
Japan JPY 10000-5000 0.297 0.3015
Japan JPY 1000 0.295 0.3015
Malaysia MYR 100-50 7.75 7.92
Malaysia MYR 10-5 7.55 7.92
Malaysia MYR 2-1 7.35 7.92
Singapore SGD 1000 24.30 24.70
Singapore SGD 100-2 24.25 24.70
Hongkong HKD 4.21 4.32
Canada CAD 26.45 26.95
Denmark DKK 5.16 5.27
Norway NOK 4.13 4.24
Sweden SEK 3.99 4.10
Taiwan TWD 1.07 1.135
Korea KRW 50000-5000 0.0288 0.0299
Korea KRW 1000 0.0268 0.0299
China CNY 100 4.86 4.97
China CNY 50 4.84 4.97
China CNY 20-10 4.66 4.97
China CNY 5-1 4.36 4.97
Philippines PHP 0.62 0.69
New Zealand NZD 24.70 25.3
Vietnam (:1000) VND 1.41 1.51
Brunei BND 24.1 24.55
* ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
* อัตราส่วนดังกล่าวอยู่ในหน่วยบาทไทยต่อหนึ่งหน่วยเงินต่างประเทศ

About Us

บริษัท พีพีพี เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด คือบริษัทให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตรา
มุ่งเน้นให้อัตราแลกเปลี่ยนที่พิเศษกว่าที่อื่นๆ ได้รับใบอนุญาตเลขที่ MC425540122
ประกอบกิจการด้านธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
รับแลกเงินตราต่างประเทศหลากหลายสกุล ตั้งอยู่บริเวณใจกลางเมืองอุดรธานี
ให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า
ทั้งลูกค้ารายย่อย ลูกค้าธุรกิจ ด้วยบริการที่เป็นกันเอง โปร่งใส
และพร้อมสำหรับการก้าวไปสู่การเติบโตอย่างมั่นคงในวันข้างหน้าอย่างเต็มที่

Get In Touch

ท่านสามารถติดต่อกับเราได้ทางโทรศัพท์ (042)222796 (10:00 - 17:00)
ทาง Email Form ด้านขวานี้ และ ทาง Social Network ต่างๆด้านล่างดังกล่าว


Social Networks


Send us an email

Your Name
Your Email