PPP Exchange ยินดีให้บริการ

บริษัท พีพีพี เอ็กเชนจ์ จำกัด เราให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมาตรฐานสากลที่ทุกคนเลือก เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า ทั้งลูกค้ารายย่อย และ ลูกค้าธุรกิจ ให้อัตราแลกเปลี่ยนที่พิเศษกว่าที่อื่นๆ เดินทางสะดวก ตั้งอยู่ใจกลางเมืองอุดรธานี

สอบถามอัตราแลกเปลี่ยน ติดต่อ 081-9751919

Exchange Rate


ประเทศ สกุลเงิน ราคารับซื้อ ราคาขายออก
United States of America USD 100 31.82 32.01
United States of America USD 50 31.72 32.01
United States of America USD 20-10 31.62 32.01
United States of America USD 5 31.52 32.01
United States of America USD 1 31.22 32.01
United Kingdom GBP 50 43.65 44.25
United Kingdom GBP 20-5 43.55 44.25
Euro EUR 500-100 38.80 39.20
Euro EUR 50 38.7 39.20
Euro EUR 20-5 38.6 39.20
Switzerland CHF 1000-100 32.85 33.35
Switzerland CHF 50 32.65 33.35
Australia AUD 25.15 25.65
Japan JPY 10000-5000 0.2855 0.2895
Japan JPY 1000 0.2835 0.2895
Malaysia MYR 100-50 7.94 8.11
Malaysia MYR 10-5 7.74 8.11
Malaysia MYR 2-1 7.54 8.11
Singapore SGD 1000 23.90 24.30
Singapore SGD 100-2 23.85 24.30
Hongkong HKD 4.04 4.15
Canada CAD 25.30 25.85
Denmark DKK 5.16 5.28
Norway NOK 3.96 4.08
Sweden SEK 3.88 4.01
Taiwan TWD 1.06 1.12
Korea KRW 50000-5000 0.0288 0.0298
Korea KRW 1000 0.0268 0.0298
China CNY 100 4.88 4.98
China CNY 50 4.86 4.98
China CNY 20-10 4.68 4.98
China CNY 5-1 4.38 4.98
Philippines PHP 0.61 0.67
New Zealand NZD 22.85 23.40
Vietnam (:1000) VND 1.36 1.46
Brunei BND 23.65 24.10
* ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
* อัตราส่วนดังกล่าวอยู่ในหน่วยบาทไทยต่อหนึ่งหน่วยเงินต่างประเทศ

About Us

บริษัท พีพีพี เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด คือบริษัทให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตรา
มุ่งเน้นให้อัตราแลกเปลี่ยนที่พิเศษกว่าที่อื่นๆ ได้รับใบอนุญาตเลขที่ MC425540122
ประกอบกิจการด้านธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
รับแลกเงินตราต่างประเทศหลากหลายสกุล ตั้งอยู่บริเวณใจกลางเมืองอุดรธานี
ให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า
ทั้งลูกค้ารายย่อย ลูกค้าธุรกิจ ด้วยบริการที่เป็นกันเอง โปร่งใส
และพร้อมสำหรับการก้าวไปสู่การเติบโตอย่างมั่นคงในวันข้างหน้าอย่างเต็มที่

Get In Touch

ท่านสามารถติดต่อกับเราได้ทางโทรศัพท์ (081)9751919 (10:00 - 17:00)
ทาง Email Form ด้านขวานี้ และ ทาง Social Network ต่างๆด้านล่างดังกล่าว


Social Networks


Send us an email

Your Name
Your Email