PPP Exchange ยินดีให้บริการ

บริษัท พีพีพี เอ็กเชนจ์ จำกัด เราให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมาตรฐานสากลที่ทุกคนเลือก เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า ทั้งลูกค้ารายย่อย และ ลูกค้าธุรกิจ ให้อัตราแลกเปลี่ยนที่พิเศษกว่าที่อื่นๆ เดินทางสะดวก ตั้งอยู่ใจกลางเมืองอุดรธานี

สอบถามอัตราแลกเปลี่ยน ติดต่อ 042-222796

Exchange Rate


ประเทศ สกุลเงิน ราคารับซื้อ ราคาขายออก
United States of America USD 100 32.93 33.13
United States of America USD 50 32.83 33.13
United States of America USD 20-10 32.73 33.13
United States of America USD 5 32.63 33.13
United States of America USD 1 32.33 33.13
United Kingdom GBP 50 44.35 45.00
United Kingdom GBP 20-5 44.25 45.00
Euro EUR 500-100 39.15 39.60
Euro EUR 50 39.05 39.60
Euro EUR 20-5 38.95 39.60
Switzerland CHF 1000-100 33.85 34.30
Switzerland CHF 50 33.65 34.30
Australia AUD 26.00 26.45
Japan JPY 10000-5000 0.2935 0.2985
Japan JPY 1000 0.2915 0.2985
Malaysia MYR 100-50 7.76 7.92
Malaysia MYR 10-5 7.56 7.92
Malaysia MYR 2-1 7.36 7.92
Singapore SGD 1000 24.25 24.65
Singapore SGD 100-2 24.20 24.65
Hongkong HKD 4.18 4.29
Canada CAD 26.55 27.20
Denmark DKK 5.21 5.32
Norway NOK 4.15 4.26
Sweden SEK 4.06 4.17
Taiwan TWD 1.105 1.165
Korea KRW 50000-5000 0.0287 0.0297
Korea KRW 1000 0.0267 0.0297
China CNY 100 4.94 5.04
China CNY 50 4.92 5.04
China CNY 20-10 4.74 5.04
China CNY 5-1 4.44 5.04
Philippines PHP 0.615 0.68
New Zealand NZD 23.95 24.50
Vietnam (:1000) VND 1.40 1.50
Brunei BND 24.05 24.50
* ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
* อัตราส่วนดังกล่าวอยู่ในหน่วยบาทไทยต่อหนึ่งหน่วยเงินต่างประเทศ

About Us

บริษัท พีพีพี เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด คือบริษัทให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตรา
มุ่งเน้นให้อัตราแลกเปลี่ยนที่พิเศษกว่าที่อื่นๆ ได้รับใบอนุญาตเลขที่ MC425540122
ประกอบกิจการด้านธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
รับแลกเงินตราต่างประเทศหลากหลายสกุล ตั้งอยู่บริเวณใจกลางเมืองอุดรธานี
ให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า
ทั้งลูกค้ารายย่อย ลูกค้าธุรกิจ ด้วยบริการที่เป็นกันเอง โปร่งใส
และพร้อมสำหรับการก้าวไปสู่การเติบโตอย่างมั่นคงในวันข้างหน้าอย่างเต็มที่

Get In Touch

ท่านสามารถติดต่อกับเราได้ทางโทรศัพท์ (042)222796 (10:00 - 17:00)
ทาง Email Form ด้านขวานี้ และ ทาง Social Network ต่างๆด้านล่างดังกล่าว


Social Networks


Send us an email

Your Name
Your Email