PPP Exchange ยินดีให้บริการ

บริษัท พีพีพี เอ็กเชนจ์ จำกัด เราให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมาตรฐานสากลที่ทุกคนเลือก เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า ทั้งลูกค้ารายย่อย และ ลูกค้าธุรกิจ ให้อัตราแลกเปลี่ยนที่พิเศษกว่าที่อื่นๆ เดินทางสะดวก ตั้งอยู่ใจกลางเมืองอุดรธานี

สอบถามอัตราแลกเปลี่ยน ติดต่อ 081-9751919

Exchange Rate


ประเทศ สกุลเงิน ราคารับซื้อ ราคาขายออก
United States of America USD 100 31.55 31.75
United States of America USD 50 31.45 31.75
United States of America USD 20-10 31.35 31.75
United States of America USD 5 31.25 31.75
United States of America USD 1 30.95 31.75
United Kingdom GBP 50 40.55 41.1
United Kingdom GBP 20-5 40.45 41.1
Euro EUR 500-100 35.75 36.05
Euro EUR 50 35.65 36.05
Euro EUR 20-5 35.55 36.05
Switzerland CHF 1000-100 31.55 31.95
Switzerland CHF 50 31.35 31.95
Australia AUD 22.45 22.90
Japan JPY 10000-5000 0.2885 0.292
Japan JPY 1000 0.2865 0.292
Malaysia MYR 100-50 7.66 7.80
Malaysia MYR 10-5 7.46 7.80
Malaysia MYR 2-1 7.26 7.80
Singapore SGD 1000 23.25 23.60
Singapore SGD 100-2 23.20 23.60
Hongkong HKD 4.00 4.12
Canada CAD 23.70 24.15
Denmark DKK 4.73 4.83
Norway NOK 3.61 3.71
Sweden SEK 3.42 3.52
Taiwan TWD 1.03 1.08
Korea KRW 50000-5000 0.0274 0.0284
Korea KRW 1000 0.0254 0.0284
China CNY 100 4.59 4.70
China CNY 50 4.57 4.70
China CNY 20-10 4.39 4.70
China CNY 5-1 4.09 4.70
Philippines PHP 0.59 0.645
New Zealand NZD 21.25 21.90
Vietnam (:1000) VND 1.34 1.44
Brunei BND 22.95 23.40
* ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
* อัตราส่วนดังกล่าวอยู่ในหน่วยบาทไทยต่อหนึ่งหน่วยเงินต่างประเทศ

About Us

บริษัท พีพีพี เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด คือบริษัทให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตรา
มุ่งเน้นให้อัตราแลกเปลี่ยนที่พิเศษกว่าที่อื่นๆ ได้รับใบอนุญาตเลขที่ MC425540122
ประกอบกิจการด้านธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
รับแลกเงินตราต่างประเทศหลากหลายสกุล ตั้งอยู่บริเวณใจกลางเมืองอุดรธานี
ให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า
ทั้งลูกค้ารายย่อย ลูกค้าธุรกิจ ด้วยบริการที่เป็นกันเอง โปร่งใส
และพร้อมสำหรับการก้าวไปสู่การเติบโตอย่างมั่นคงในวันข้างหน้าอย่างเต็มที่

Get In Touch

ท่านสามารถติดต่อกับเราได้ทางโทรศัพท์ (081)9751919 (10:00 - 17:00)
ทาง Email Form ด้านขวานี้ และ ทาง Social Network ต่างๆด้านล่างดังกล่าว


Social Networks


Send us an email

Your Name
Your Email