PPP Exchange ยินดีให้บริการ

บริษัท พีพีพี เอ็กเชนจ์ จำกัด เราให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมาตรฐานสากลที่ทุกคนเลือก เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า ทั้งลูกค้ารายย่อย และ ลูกค้าธุรกิจ ให้อัตราแลกเปลี่ยนที่พิเศษกว่าที่อื่นๆ เดินทางสะดวก ตั้งอยู่ใจกลางเมืองอุดรธานี

สอบถามอัตราแลกเปลี่ยน ติดต่อ 081-9751919

Exchange Rate


ประเทศ สกุลเงิน ราคารับซื้อ ราคาขายออก
United States of America USD 100 32.53 32.72
United States of America USD 50 32.43 32.72
United States of America USD 20-10 32.33 32.72
United States of America USD 5 32.23 32.72
United States of America USD 1 31.93 32.72
United Kingdom GBP 50 43.05 43.65
United Kingdom GBP 20-5 42.95 43.65
Euro EUR 500-100 38.40 38.80
Euro EUR 50 38.30 38.80
Euro EUR 20-5 38.2 38.80
Switzerland CHF 1000-100 32.95 33.40
Switzerland CHF 50 32.75 33.40
Australia AUD 24.70 25.1
Japan JPY 10000-5000 0.29 0.294
Japan JPY 1000 0.288 0.294
Malaysia MYR 100-50 7.81 7.97
Malaysia MYR 10-5 7.61 7.97
Malaysia MYR 2-1 7.41 7.97
Singapore SGD 1000 24.00 24.40
Singapore SGD 100-2 23.95 24.40
Hongkong HKD 4.12 4.23
Canada CAD 25.35 25.95
Denmark DKK 5.11 5.22
Norway NOK 3.93 4.04
Sweden SEK 3.86 3.97
Taiwan TWD 1.085 1.145
Korea KRW 50000-5000 0.0291 0.0302
Korea KRW 1000 0.0271 0.0302
China CNY 100 4.88 4.98
China CNY 50 4.86 4.98
China CNY 20-10 4.68 4.98
China CNY 5-1 4.38 4.98
Philippines PHP 0.605 0.67
New Zealand NZD 22.40 23.00
Vietnam (:1000) VND 1.39 1.49
Brunei BND 23.80 24.25
* ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
* อัตราส่วนดังกล่าวอยู่ในหน่วยบาทไทยต่อหนึ่งหน่วยเงินต่างประเทศ

About Us

บริษัท พีพีพี เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด คือบริษัทให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตรา
มุ่งเน้นให้อัตราแลกเปลี่ยนที่พิเศษกว่าที่อื่นๆ ได้รับใบอนุญาตเลขที่ MC425540122
ประกอบกิจการด้านธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
รับแลกเงินตราต่างประเทศหลากหลายสกุล ตั้งอยู่บริเวณใจกลางเมืองอุดรธานี
ให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า
ทั้งลูกค้ารายย่อย ลูกค้าธุรกิจ ด้วยบริการที่เป็นกันเอง โปร่งใส
และพร้อมสำหรับการก้าวไปสู่การเติบโตอย่างมั่นคงในวันข้างหน้าอย่างเต็มที่

Get In Touch

ท่านสามารถติดต่อกับเราได้ทางโทรศัพท์ (081)9751919 (10:00 - 17:00)
ทาง Email Form ด้านขวานี้ และ ทาง Social Network ต่างๆด้านล่างดังกล่าว


Social Networks


Send us an email

Your Name
Your Email