PPP Exchange ยินดีให้บริการ

บริษัท พีพีพี เอ็กเชนจ์ จำกัด เราให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมาตรฐานสากลที่ทุกคนเลือก เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า ทั้งลูกค้ารายย่อย และ ลูกค้าธุรกิจ ให้อัตราแลกเปลี่ยนที่พิเศษกว่าที่อื่นๆ เดินทางสะดวก ตั้งอยู่ใจกลางเมืองอุดรธานี

สอบถามอัตราแลกเปลี่ยน ติดต่อ 081-9751919

Exchange Rate


ประเทศ สกุลเงิน ราคารับซื้อ ราคาขายออก
United States of America USD 100 32.35 32.55
United States of America USD 50 32.25 32.55
United States of America USD 20-10 32.15 32.55
United States of America USD 5 32.05 32.55
United States of America USD 1 31.75 32.55
United Kingdom GBP 50 42.95 43.70
United Kingdom GBP 20-5 42.85 43.70
Euro EUR 500-100 37.90 38.35
Euro EUR 50 37.80 38.35
Euro EUR 20-5 37.7 38.35
Switzerland CHF 1000-100 32.50 33.00
Switzerland CHF 50 32.30 33.00
Australia AUD 24.55 25.00
Japan JPY 10000-5000 0.2875 0.2915
Japan JPY 1000 0.2855 0.2915
Malaysia MYR 100-50 7.81 7.98
Malaysia MYR 10-5 7.61 7.98
Malaysia MYR 2-1 7.41 7.98
Singapore SGD 1000 23.85 24.25
Singapore SGD 100-2 23.80 24.25
Hongkong HKD 4.12 4.22
Canada CAD 24.90 25.6
Denmark DKK 5.04 5.15
Norway NOK 3.80 3.92
Sweden SEK 3.73 3.85
Taiwan TWD 1.08 1.14
Korea KRW 50000-5000 0.0292 0.0302
Korea KRW 1000 0.0272 0.0302
China CNY 100 4.83 4.94
China CNY 50 4.81 4.94
China CNY 20-10 4.63 4.94
China CNY 5-1 4.33 4.94
Philippines PHP 0.61 0.675
New Zealand NZD 22.45 23.00
Vietnam (:1000) VND 1.38 1.48
Brunei BND 23.65 24.10
* ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
* อัตราส่วนดังกล่าวอยู่ในหน่วยบาทไทยต่อหนึ่งหน่วยเงินต่างประเทศ

About Us

บริษัท พีพีพี เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด คือบริษัทให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตรา
มุ่งเน้นให้อัตราแลกเปลี่ยนที่พิเศษกว่าที่อื่นๆ ได้รับใบอนุญาตเลขที่ MC425540122
ประกอบกิจการด้านธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
รับแลกเงินตราต่างประเทศหลากหลายสกุล ตั้งอยู่บริเวณใจกลางเมืองอุดรธานี
ให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า
ทั้งลูกค้ารายย่อย ลูกค้าธุรกิจ ด้วยบริการที่เป็นกันเอง โปร่งใส
และพร้อมสำหรับการก้าวไปสู่การเติบโตอย่างมั่นคงในวันข้างหน้าอย่างเต็มที่

Get In Touch

ท่านสามารถติดต่อกับเราได้ทางโทรศัพท์ (081)9751919 (10:00 - 17:00)
ทาง Email Form ด้านขวานี้ และ ทาง Social Network ต่างๆด้านล่างดังกล่าว


Social Networks


Send us an email

Your Name
Your Email