PPP Exchange ยินดีให้บริการ

บริษัท พีพีพี เอ็กเชนจ์ จำกัด เราให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมาตรฐานสากลที่ทุกคนเลือก เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า ทั้งลูกค้ารายย่อย และ ลูกค้าธุรกิจ ให้อัตราแลกเปลี่ยนที่พิเศษกว่าที่อื่นๆ เดินทางสะดวก ตั้งอยู่ใจกลางเมืองอุดรธานี

สอบถามอัตราแลกเปลี่ยน ติดต่อ 081-9751919

Exchange Rate


ประเทศ สกุลเงิน ราคารับซื้อ ราคาขายออก
United States of America USD 100 30.75 30.98
United States of America USD 50 30.65 30.98
United States of America USD 20-10 30.55 30.98
United States of America USD 5 30.45 30.98
United States of America USD 1 30.15 30.98
United Kingdom GBP 50 37.30 37.80
United Kingdom GBP 20-5 37.2 37.80
Euro EUR 500-100 33.95 34.40
Euro EUR 50 33.85 34.40
Euro EUR 20-5 33.75 34.40
Switzerland CHF 1000-100 31.25 31.80
Switzerland CHF 50 31.05 31.80
Australia AUD 20.65 21.1
Japan JPY 10000-5000 0.287 0.2918
Japan JPY 1000 0.285 0.2918
Malaysia MYR 100-50 7.28 7.43
Malaysia MYR 10-5 7.08 7.43
Malaysia MYR 2-1 6.88 7.43
Singapore SGD 1000 22.00 22.45
Singapore SGD 100-2 21.95 22.45
Hongkong HKD 3.885 3.99
Canada CAD 23.00 23.55
Denmark DKK 4.51 4.61
Norway NOK 3.34 3.44
Sweden SEK 3.11 3.21
Taiwan TWD 0.945 1.005
Korea KRW 50000-5000 0.0247 0.0258
Korea KRW 1000 0.0227 0.0258
China CNY 100 4.31 4.41
China CNY 50 4.29 4.41
China CNY 20-10 4.11 4.41
China CNY 5-1 3.81 4.41
Philippines PHP 0.56 0.635
New Zealand NZD 19.70 20.50
Vietnam (:1000) VND 1.28 1.37
Brunei BND 21.75 22.20
* ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
* อัตราส่วนดังกล่าวอยู่ในหน่วยบาทไทยต่อหนึ่งหน่วยเงินต่างประเทศ

About Us

บริษัท พีพีพี เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด คือบริษัทให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตรา
มุ่งเน้นให้อัตราแลกเปลี่ยนที่พิเศษกว่าที่อื่นๆ ได้รับใบอนุญาตเลขที่ MC425540122
ประกอบกิจการด้านธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
รับแลกเงินตราต่างประเทศหลากหลายสกุล ตั้งอยู่บริเวณใจกลางเมืองอุดรธานี
ให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า
ทั้งลูกค้ารายย่อย ลูกค้าธุรกิจ ด้วยบริการที่เป็นกันเอง โปร่งใส
และพร้อมสำหรับการก้าวไปสู่การเติบโตอย่างมั่นคงในวันข้างหน้าอย่างเต็มที่

Get In Touch

ท่านสามารถติดต่อกับเราได้ทางโทรศัพท์ (081)9751919 (10:00 - 17:00)
ทาง Email Form ด้านขวานี้ และ ทาง Social Network ต่างๆด้านล่างดังกล่าว


Social Networks


Send us an email

Your Name
Your Email