PPP Exchange ยินดีให้บริการ

บริษัท พีพีพี เอ็กเชนจ์ จำกัด เราให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมาตรฐานสากลที่ทุกคนเลือก เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า ทั้งลูกค้ารายย่อย และ ลูกค้าธุรกิจ ให้อัตราแลกเปลี่ยนที่พิเศษกว่าที่อื่นๆ เดินทางสะดวก ตั้งอยู่ใจกลางเมืองอุดรธานี

สอบถามอัตราแลกเปลี่ยน ติดต่อ 081-9751919

Exchange Rate


ประเทศ สกุลเงิน ราคารับซื้อ ราคาขายออก
United States of America USD 100 29.96 30.32
United States of America USD 50 29.86 30.32
United States of America USD 20-10 29.76 30.32
United States of America USD 5 29.66 30.32
United States of America USD 1 29.36 30.32
United Kingdom GBP 50 40.15 40.70
United Kingdom GBP 20-5 40.00 40.70
Euro EUR 500-100 36.10 36.60
Euro EUR 50 36.00 36.60
Euro EUR 20-5 35.90 36.60
Switzerland CHF 1000-100 33.15 33.70
Switzerland CHF 50 32.95 33.70
Australia AUD 21.95 22.45
Japan JPY 10000-5000 0.287 0.292
Japan JPY 1000 0.285 0.292
Malaysia MYR 100-50 7.34 7.48
Malaysia MYR 10-5 7.14 7.48
Malaysia MYR 2-1 6.94 7.48
Singapore SGD 1000 22.45 23.00
Singapore SGD 100-2 22.35 23.00
Hongkong HKD 3.85 3.96
Canada CAD 22.95 23.6
Denmark DKK 4.81 4.91
Norway NOK 3.35 3.45
Sweden SEK 3.48 3.58
Taiwan TWD 0.99 1.055
Korea KRW 50000-5000 0.0265 0.0276
Korea KRW 1000 0.0245 0.0276
China CNY 100 4.57 4.70
China CNY 50 4.55 4.70
China CNY 20-10 4.37 4.70
China CNY 5-1 4.07 4.70
Philippines PHP 0.59 0.665
New Zealand NZD 20.90 21.75
Vietnam (:1000) VND 1.29 1.41
Brunei BND 22.25 22.75
* ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
* อัตราส่วนดังกล่าวอยู่ในหน่วยบาทไทยต่อหนึ่งหน่วยเงินต่างประเทศ

About Us

บริษัท พีพีพี เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด คือบริษัทให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตรา
มุ่งเน้นให้อัตราแลกเปลี่ยนที่พิเศษกว่าที่อื่นๆ ได้รับใบอนุญาตเลขที่ MC425540122
ประกอบกิจการด้านธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
รับแลกเงินตราต่างประเทศหลากหลายสกุล ตั้งอยู่บริเวณใจกลางเมืองอุดรธานี
ให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า
ทั้งลูกค้ารายย่อย ลูกค้าธุรกิจ ด้วยบริการที่เป็นกันเอง โปร่งใส
และพร้อมสำหรับการก้าวไปสู่การเติบโตอย่างมั่นคงในวันข้างหน้าอย่างเต็มที่

Get In Touch

ท่านสามารถติดต่อกับเราได้ทางโทรศัพท์ (081)9751919 (10:00 - 17:00)
ทาง Email Form ด้านขวานี้ และ ทาง Social Network ต่างๆด้านล่างดังกล่าว


Social Networks


Send us an email

Your Name
Your Email