PPP Exchange ยินดีให้บริการ

บริษัท พีพีพี เอ็กเชนจ์ จำกัด เราให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมาตรฐานสากลที่ทุกคนเลือก เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า ทั้งลูกค้ารายย่อย และ ลูกค้าธุรกิจ ให้อัตราแลกเปลี่ยนที่พิเศษกว่าที่อื่นๆ เดินทางสะดวก ตั้งอยู่ใจกลางเมืองอุดรธานี

สอบถามอัตราแลกเปลี่ยน ติดต่อ 081-9751919

Exchange Rate


ประเทศ สกุลเงิน ราคารับซื้อ ราคาขายออก
United States of America USD 100 36.49 36.80
United States of America USD 50 36.39 36.80
United States of America USD 20-10 36.29 36.80
United States of America USD 5 36.19 36.80
United States of America USD 1 35.89 36.80
United Kingdom GBP 50 43.20 44.70
United Kingdom GBP 20-5 43.05 44.70
United Kingdom GBP 50 45.40 46.00
United Kingdom GBP 20-5 45.25 46.00
Euro EUR 500-100 38.70 39.25
Euro EUR 50 38.60 39.25
Euro EUR 20-5 38.50 39.25
Switzerland CHF 1000-100 39.90 40.40
Switzerland CHF 50 39.80 40.40
Australia AUD 23.15 23.70
Japan JPY 10000-5000 0.2345 0.24
Japan JPY 1000 0.2325 0.24
Malaysia MYR 100-50 7.55 7.70
Malaysia MYR 10-5 7.15 7.70
Malaysia MYR 2-1 6.65 7.70
Singapore SGD 1000 26.55 27.05
Singapore SGD 100-50 24.95 26.75
Singapore SGD 20-2 24.75 27.05
Canada CAD 26.20 26.70
Denmark DKK 3.81 4.71
Norway NOK 2.71 3.26
Sweden SEK 2.61 3.26
Taiwan TWD 1.085 1.145
Korea KRW 50000-5000 0.0248 0.0262
Korea KRW 1000 0.0228 0.0262
Korea KRW 50000-5000 0.0258 0.0269
Korea KRW 1000 0.0238 0.0269
China CNY 100 4.99 5.10
China CNY 50 4.97 5.10
China CNY 20-10 4.79 5.10
China CNY 5-1 4.49 5.10
New Zealand NZD 21.25 22.00
Brunei BND 26.35 26.95
* ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
* อัตราส่วนดังกล่าวอยู่ในหน่วยบาทไทยต่อหนึ่งหน่วยเงินต่างประเทศ

About Us

บริษัท พีพีพี เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด คือบริษัทให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตรา
มุ่งเน้นให้อัตราแลกเปลี่ยนที่พิเศษกว่าที่อื่นๆ ได้รับใบอนุญาตเลขที่ MC425540122
ประกอบกิจการด้านธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
รับแลกเงินตราต่างประเทศหลากหลายสกุล ตั้งอยู่บริเวณใจกลางเมืองอุดรธานี
ให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า
ทั้งลูกค้ารายย่อย ลูกค้าธุรกิจ ด้วยบริการที่เป็นกันเอง โปร่งใส
และพร้อมสำหรับการก้าวไปสู่การเติบโตอย่างมั่นคงในวันข้างหน้าอย่างเต็มที่

Get In Touch

ท่านสามารถติดต่อกับเราได้ทางโทรศัพท์ (081)9751919 (10:00 - 17:00)
ทาง Email Form ด้านขวานี้ และ ทาง Social Network ต่างๆด้านล่างดังกล่าว


Social Networks


Send us an email

Your Name
Your Email