PPP Exchange ยินดีให้บริการ

บริษัท พีพีพี เอ็กเชนจ์ จำกัด เราให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมาตรฐานสากลที่ทุกคนเลือก เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า ทั้งลูกค้ารายย่อย และ ลูกค้าธุรกิจ ให้อัตราแลกเปลี่ยนที่พิเศษกว่าที่อื่นๆ เดินทางสะดวก ตั้งอยู่ใจกลางเมืองอุดรธานี

สอบถามอัตราแลกเปลี่ยน ติดต่อ 081-9751919

Exchange Rate


ประเทศ สกุลเงิน ราคารับซื้อ ราคาขายออก
United States of America USD 100 30.04 30.25
United States of America USD 50 29.94 30.25
United States of America USD 20-10 29.84 30.25
United States of America USD 5 29.74 30.25
United States of America USD 1 29.44 30.25
United Kingdom GBP 50 38.7 39.15
United Kingdom GBP 20-5 38.6 39.15
Euro EUR 500-100 33.1 33.55
Euro EUR 50 33 33.55
Euro EUR 20-5 32.9 33.55
Switzerland CHF 1000-100 30.15 30.65
Switzerland CHF 50 29.95 30.65
Australia AUD 20.30 20.75
Japan JPY 10000-5000 0.276 0.2803
Japan JPY 1000 0.274 0.2803
Malaysia MYR 100-50 7.17 7.31
Malaysia MYR 10-5 6.97 7.31
Malaysia MYR 2-1 6.77 7.31
Singapore SGD 1000 21.95 22.40
Singapore SGD 100-2 21.90 22.40
Hongkong HKD 3.80 3.90
Canada CAD 22.55 23.1
Denmark DKK 4.38 4.49
Norway NOK 3.22 3.32
Sweden SEK 3.04 3.15
Taiwan TWD 0.97 1.025
Korea KRW 50000-5000 0.02525 0.0262
Korea KRW 1000 0.02325 0.0262
China CNY 100 4.23 4.33
China CNY 50 4.21 4.33
China CNY 20-10 4.03 4.33
China CNY 5-1 3.73 4.33
Philippines PHP 0.555 0.625
New Zealand NZD 19.10 19.8
Vietnam (:1000) VND 1.26 1.35
Brunei BND 21.75 22.20
* ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
* อัตราส่วนดังกล่าวอยู่ในหน่วยบาทไทยต่อหนึ่งหน่วยเงินต่างประเทศ

About Us

บริษัท พีพีพี เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด คือบริษัทให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตรา
มุ่งเน้นให้อัตราแลกเปลี่ยนที่พิเศษกว่าที่อื่นๆ ได้รับใบอนุญาตเลขที่ MC425540122
ประกอบกิจการด้านธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
รับแลกเงินตราต่างประเทศหลากหลายสกุล ตั้งอยู่บริเวณใจกลางเมืองอุดรธานี
ให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า
ทั้งลูกค้ารายย่อย ลูกค้าธุรกิจ ด้วยบริการที่เป็นกันเอง โปร่งใส
และพร้อมสำหรับการก้าวไปสู่การเติบโตอย่างมั่นคงในวันข้างหน้าอย่างเต็มที่

Get In Touch

ท่านสามารถติดต่อกับเราได้ทางโทรศัพท์ (081)9751919 (10:00 - 17:00)
ทาง Email Form ด้านขวานี้ และ ทาง Social Network ต่างๆด้านล่างดังกล่าว


Social Networks


Send us an email

Your Name
Your Email