PPP Exchange ยินดีให้บริการ

บริษัท พีพีพี เอ็กเชนจ์ จำกัด เราให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมาตรฐานสากลที่ทุกคนเลือก เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า ทั้งลูกค้ารายย่อย และ ลูกค้าธุรกิจ ให้อัตราแลกเปลี่ยนที่พิเศษกว่าที่อื่นๆ เดินทางสะดวก ตั้งอยู่ใจกลางเมืองอุดรธานี

สอบถามอัตราแลกเปลี่ยน ติดต่อ 081-9751919

Exchange Rate


ประเทศ สกุลเงิน ราคารับซื้อ ราคาขายออก
United States of America USD 100 29.79 30.11
United States of America USD 50 29.69 30.11
United States of America USD 20-10 29.59 30.11
United States of America USD 5 29.49 30.11
United States of America USD 1 29.19 30.11
United Kingdom GBP 50 40.60 41.20
United Kingdom GBP 20-5 40.45 41.20
Euro EUR 500-100 35.95 36.45
Euro EUR 50 35.85 36.45
Euro EUR 20-5 35.75 36.45
Switzerland CHF 1000-100 33.25 33.80
Switzerland CHF 50 33.05 33.80
Australia AUD 22.85 23.30
Japan JPY 10000-5000 0.287 0.2915
Japan JPY 1000 0.285 0.2915
Malaysia MYR 100-50 7.32 7.46
Malaysia MYR 10-5 7.12 7.46
Malaysia MYR 2-1 6.92 7.46
Singapore SGD 1000 22.65 23.20
Singapore SGD 100-2 22.55 23.20
Hongkong HKD 3.80 3.90
Canada CAD 23.30 23.95
Denmark DKK 4.79 4.89
Norway NOK 3.46 3.56
Sweden SEK 3.51 3.61
Taiwan TWD 0.995 1.065
Korea KRW 50000-5000 0.0264 0.0275
Korea KRW 1000 0.0244 0.0275
China CNY 100 4.57 4.68
China CNY 50 4.55 4.68
China CNY 20-10 4.37 4.68
China CNY 5-1 4.07 4.68
Philippines PHP 0.59 0.67
New Zealand NZD 21.1 22.00
Vietnam (:1000) VND 1.28 1.39
Brunei BND 22.1 22.60
* ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
* อัตราส่วนดังกล่าวอยู่ในหน่วยบาทไทยต่อหนึ่งหน่วยเงินต่างประเทศ

About Us

บริษัท พีพีพี เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด คือบริษัทให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตรา
มุ่งเน้นให้อัตราแลกเปลี่ยนที่พิเศษกว่าที่อื่นๆ ได้รับใบอนุญาตเลขที่ MC425540122
ประกอบกิจการด้านธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
รับแลกเงินตราต่างประเทศหลากหลายสกุล ตั้งอยู่บริเวณใจกลางเมืองอุดรธานี
ให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า
ทั้งลูกค้ารายย่อย ลูกค้าธุรกิจ ด้วยบริการที่เป็นกันเอง โปร่งใส
และพร้อมสำหรับการก้าวไปสู่การเติบโตอย่างมั่นคงในวันข้างหน้าอย่างเต็มที่

Get In Touch

ท่านสามารถติดต่อกับเราได้ทางโทรศัพท์ (081)9751919 (10:00 - 17:00)
ทาง Email Form ด้านขวานี้ และ ทาง Social Network ต่างๆด้านล่างดังกล่าว


Social Networks


Send us an email

Your Name
Your Email