PPP Exchange ยินดีให้บริการ

บริษัท พีพีพี เอ็กเชนจ์ จำกัด เราให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมาตรฐานสากลที่ทุกคนเลือก เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า ทั้งลูกค้ารายย่อย และ ลูกค้าธุรกิจ ให้อัตราแลกเปลี่ยนที่พิเศษกว่าที่อื่นๆ เดินทางสะดวก ตั้งอยู่ใจกลางเมืองอุดรธานี

สอบถามอัตราแลกเปลี่ยน ติดต่อ 081-9751919

Exchange Rate


ประเทศ สกุลเงิน ราคารับซื้อ ราคาขายออก
United States of America USD 100 36.38 36.66
United States of America USD 50 36.28 36.66
United States of America USD 20-10 36.18 36.66
United States of America USD 5 36.08 36.66
United States of America USD 1 35.78 36.66
United Kingdom GBP 50 46.40 46.95
United Kingdom GBP 20-5 46.25 46.95
United Kingdom GBP 50 43.70 45.10
United Kingdom GBP 20-5 43.55 45.10
Euro EUR 500-100 39.20 39.70
Euro EUR 50 39.10 39.70
Euro EUR 20-5 39.00 39.70
Switzerland CHF 1000-100 40.45 40.95
Switzerland CHF 50 40.35 40.95
Australia AUD 23.90 24.40
Japan JPY 10000-5000 0.2295 0.2345
Japan JPY 1000 0.2275 0.2345
Malaysia MYR 100-50 7.67 7.82
Malaysia MYR 10-5 7.27 7.82
Malaysia MYR 2-1 6.77 7.82
Singapore SGD 1000 26.70 27.15
Singapore SGD 100-50 25.1 26.85
Singapore SGD 20-2 24.90 27.15
Canada CAD 26.30 26.75
Denmark DKK 4.21 4.86
Norway NOK 2.71 3.16
Sweden SEK 2.76 3.26
Taiwan TWD 1.08 1.14
Korea KRW 50000-5000 0.0259 0.0269
Korea KRW 1000 0.0239 0.0269
Korea KRW 50000-5000 0.0249 0.0262
Korea KRW 1000 0.0229 0.0262
China CNY 100 4.97 5.08
China CNY 50 4.95 5.08
China CNY 20-10 4.77 5.08
China CNY 5-1 4.47 5.08
New Zealand NZD 22.20 22.95
Brunei BND 26.50 27.00
* ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
* อัตราส่วนดังกล่าวอยู่ในหน่วยบาทไทยต่อหนึ่งหน่วยเงินต่างประเทศ

About Us

บริษัท พีพีพี เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด คือบริษัทให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตรา
มุ่งเน้นให้อัตราแลกเปลี่ยนที่พิเศษกว่าที่อื่นๆ ได้รับใบอนุญาตเลขที่ MC425540122
ประกอบกิจการด้านธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
รับแลกเงินตราต่างประเทศหลากหลายสกุล ตั้งอยู่บริเวณใจกลางเมืองอุดรธานี
ให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า
ทั้งลูกค้ารายย่อย ลูกค้าธุรกิจ ด้วยบริการที่เป็นกันเอง โปร่งใส
และพร้อมสำหรับการก้าวไปสู่การเติบโตอย่างมั่นคงในวันข้างหน้าอย่างเต็มที่

Get In Touch

ท่านสามารถติดต่อกับเราได้ทางโทรศัพท์ (081)9751919 (10:00 - 17:00)
ทาง Email Form ด้านขวานี้ และ ทาง Social Network ต่างๆด้านล่างดังกล่าว


Social Networks


Send us an email

Your Name
Your Email