PPP Exchange ยินดีให้บริการ

บริษัท พีพีพี เอ็กเชนจ์ จำกัด เราให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมาตรฐานสากลที่ทุกคนเลือก เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า ทั้งลูกค้ารายย่อย และ ลูกค้าธุรกิจ ให้อัตราแลกเปลี่ยนที่พิเศษกว่าที่อื่นๆ เดินทางสะดวก ตั้งอยู่ใจกลางเมืองอุดรธานี

สอบถามอัตราแลกเปลี่ยน ติดต่อ 081-9751919

Exchange Rate


ประเทศ สกุลเงิน ราคารับซื้อ ราคาขายออก
United States of America USD 100 36.51 36.82
United States of America USD 50 36.41 36.82
United States of America USD 20-10 36.31 36.82
United States of America USD 5 36.21 36.82
United States of America USD 1 35.91 36.82
United Kingdom GBP 50 46.30 46.90
United Kingdom GBP 20-5 46.15 46.90
United Kingdom GBP 50 43.50 44.90
United Kingdom GBP 20-5 43.35 44.90
Euro EUR 500-100 39.35 39.85
Euro EUR 50 39.25 39.85
Euro EUR 20-5 39.15 39.85
Switzerland CHF 1000-100 40.00 40.50
Switzerland CHF 50 39.90 40.50
Australia AUD 23.85 24.35
Japan JPY 10000-5000 0.2305 0.2355
Japan JPY 1000 0.2285 0.2355
Malaysia MYR 100-50 7.71 7.86
Malaysia MYR 10-5 7.31 7.86
Malaysia MYR 2-1 6.81 7.86
Singapore SGD 1000 26.80 27.30
Singapore SGD 100-50 25.20 27.00
Singapore SGD 20-2 25.00 27.30
Canada CAD 26.45 26.85
Denmark DKK 4.21 4.86
Norway NOK 2.86 3.26
Sweden SEK 2.86 3.26
Taiwan TWD 1.095 1.15
Korea KRW 50000-5000 0.0261 0.0271
Korea KRW 1000 0.0241 0.0271
Korea KRW 50000-5000 0.0251 0.0264
Korea KRW 1000 0.0231 0.0264
China CNY 100 4.99 5.10
China CNY 50 4.97 5.10
China CNY 20-10 4.79 5.10
China CNY 5-1 4.49 5.10
New Zealand NZD 22.05 22.80
Brunei BND 26.60 27.10
* ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
* อัตราส่วนดังกล่าวอยู่ในหน่วยบาทไทยต่อหนึ่งหน่วยเงินต่างประเทศ

About Us

บริษัท พีพีพี เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด คือบริษัทให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตรา
มุ่งเน้นให้อัตราแลกเปลี่ยนที่พิเศษกว่าที่อื่นๆ ได้รับใบอนุญาตเลขที่ MC425540122
ประกอบกิจการด้านธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
รับแลกเงินตราต่างประเทศหลากหลายสกุล ตั้งอยู่บริเวณใจกลางเมืองอุดรธานี
ให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า
ทั้งลูกค้ารายย่อย ลูกค้าธุรกิจ ด้วยบริการที่เป็นกันเอง โปร่งใส
และพร้อมสำหรับการก้าวไปสู่การเติบโตอย่างมั่นคงในวันข้างหน้าอย่างเต็มที่

Get In Touch

ท่านสามารถติดต่อกับเราได้ทางโทรศัพท์ (081)9751919 (10:00 - 17:00)
ทาง Email Form ด้านขวานี้ และ ทาง Social Network ต่างๆด้านล่างดังกล่าว


Social Networks


Send us an email

Your Name
Your Email