PPP Exchange ยินดีให้บริการ

บริษัท พีพีพี เอ็กเชนจ์ จำกัด เราให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมาตรฐานสากลที่ทุกคนเลือก เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า ทั้งลูกค้ารายย่อย และ ลูกค้าธุรกิจ ให้อัตราแลกเปลี่ยนที่พิเศษกว่าที่อื่นๆ เดินทางสะดวก ตั้งอยู่ใจกลางเมืองอุดรธานี

สอบถามอัตราแลกเปลี่ยน ติดต่อ 081-9751919

Exchange Rate


ประเทศ สกุลเงิน ราคารับซื้อ ราคาขายออก
United States of America USD 100 35.69 35.97
United States of America USD 50 35.59 35.97
United States of America USD 20-10 35.49 35.97
United States of America USD 5 35.39 35.97
United States of America USD 1 35.09 35.97
United Kingdom GBP 50 44.00 45.40
United Kingdom GBP 20-5 43.85 45.40
United Kingdom GBP 50 46.25 46.80
United Kingdom GBP 20-5 46.10 46.80
Euro EUR 500-100 38.85 39.40
Euro EUR 50 38.75 39.40
Euro EUR 20-5 38.65 39.40
Switzerland CHF 1000-100 40.20 40.75
Switzerland CHF 50 40.10 40.75
Australia AUD 23.80 24.35
Japan JPY 10000-5000 0.226 0.231
Japan JPY 1000 0.224 0.231
Malaysia MYR 100-50 7.64 7.80
Malaysia MYR 10-5 7.24 7.80
Malaysia MYR 2-1 6.74 7.80
Singapore SGD 1000 26.40 26.90
Singapore SGD 100-50 24.8 26.60
Singapore SGD 20-2 24.6 26.90
Canada CAD 25.90 26.35
Denmark DKK 4.31 4.86
Norway NOK 2.66 3.06
Sweden SEK 2.86 3.26
Taiwan TWD 1.05 1.105
Korea KRW 50000-5000 0.0242 0.0255
Korea KRW 1000 0.0222 0.0255
Korea KRW 50000-5000 0.0252 0.0262
Korea KRW 1000 0.0232 0.0262
China CNY 100 4.88 4.98
China CNY 50 4.86 4.98
China CNY 20-10 4.68 4.98
China CNY 5-1 4.38 4.98
New Zealand NZD 21.45 22.20
Brunei BND 26.30 26.75
* ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
* อัตราส่วนดังกล่าวอยู่ในหน่วยบาทไทยต่อหนึ่งหน่วยเงินต่างประเทศ

About Us

บริษัท พีพีพี เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด คือบริษัทให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตรา
มุ่งเน้นให้อัตราแลกเปลี่ยนที่พิเศษกว่าที่อื่นๆ ได้รับใบอนุญาตเลขที่ MC425540122
ประกอบกิจการด้านธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
รับแลกเงินตราต่างประเทศหลากหลายสกุล ตั้งอยู่บริเวณใจกลางเมืองอุดรธานี
ให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า
ทั้งลูกค้ารายย่อย ลูกค้าธุรกิจ ด้วยบริการที่เป็นกันเอง โปร่งใส
และพร้อมสำหรับการก้าวไปสู่การเติบโตอย่างมั่นคงในวันข้างหน้าอย่างเต็มที่

Get In Touch

ท่านสามารถติดต่อกับเราได้ทางโทรศัพท์ (081)9751919 (10:00 - 17:00)
ทาง Email Form ด้านขวานี้ และ ทาง Social Network ต่างๆด้านล่างดังกล่าว


Social Networks


Send us an email

Your Name
Your Email