PPP Exchange ยินดีให้บริการ

บริษัท พีพีพี เอ็กเชนจ์ จำกัด เราให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมาตรฐานสากลที่ทุกคนเลือก เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า ทั้งลูกค้ารายย่อย และ ลูกค้าธุรกิจ ให้อัตราแลกเปลี่ยนที่พิเศษกว่าที่อื่นๆ เดินทางสะดวก ตั้งอยู่ใจกลางเมืองอุดรธานี

สอบถามอัตราแลกเปลี่ยน ติดต่อ 081-9751919

Exchange Rate


ประเทศ สกุลเงิน ราคารับซื้อ ราคาขายออก
United States of America USD 100 31.15 31.43
United States of America USD 50 31.05 31.43
United States of America USD 20-10 30.95 31.43
United States of America USD 5 30.85 31.43
United States of America USD 1 30.55 31.43
United Kingdom GBP 50 39.85 40.65
United Kingdom GBP 20-5 39.70 40.65
Euro EUR 500-100 36.50 37.05
Euro EUR 50 36.40 37.05
Euro EUR 20-5 36.30 37.05
Switzerland CHF 1000-100 33.85 34.40
Switzerland CHF 50 33.65 34.40
Australia AUD 22.20 22.75
Japan JPY 10000-5000 0.2965 0.302
Japan JPY 1000 0.2945 0.302
Malaysia MYR 100-50 7.45 7.61
Malaysia MYR 10-5 7.25 7.61
Malaysia MYR 2-1 7.05 7.61
Singapore SGD 1000 22.75 23.25
Singapore SGD 100-2 22.65 23.25
Hongkong HKD 3.99 4.09
Canada CAD 23.15 23.85
Denmark DKK 4.86 4.97
Norway NOK 3.28 3.39
Sweden SEK 3.45 3.56
Taiwan TWD 0.975 1.045
Korea KRW 50000-5000 0.0258 0.027
Korea KRW 1000 0.0238 0.027
China CNY 100 4.54 4.65
China CNY 50 4.52 4.65
China CNY 20-10 4.34 4.65
China CNY 5-1 4.04 4.65
Philippines PHP 0.57 0.655
New Zealand NZD 20.60 21.40
Vietnam (:1000) VND 1.38 1.47
Brunei BND 22.35 22.85
* ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
* อัตราส่วนดังกล่าวอยู่ในหน่วยบาทไทยต่อหนึ่งหน่วยเงินต่างประเทศ

About Us

บริษัท พีพีพี เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด คือบริษัทให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตรา
มุ่งเน้นให้อัตราแลกเปลี่ยนที่พิเศษกว่าที่อื่นๆ ได้รับใบอนุญาตเลขที่ MC425540122
ประกอบกิจการด้านธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
รับแลกเงินตราต่างประเทศหลากหลายสกุล ตั้งอยู่บริเวณใจกลางเมืองอุดรธานี
ให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า
ทั้งลูกค้ารายย่อย ลูกค้าธุรกิจ ด้วยบริการที่เป็นกันเอง โปร่งใส
และพร้อมสำหรับการก้าวไปสู่การเติบโตอย่างมั่นคงในวันข้างหน้าอย่างเต็มที่

Get In Touch

ท่านสามารถติดต่อกับเราได้ทางโทรศัพท์ (081)9751919 (10:00 - 17:00)
ทาง Email Form ด้านขวานี้ และ ทาง Social Network ต่างๆด้านล่างดังกล่าว


Social Networks


Send us an email

Your Name
Your Email