PPP Exchange ยินดีให้บริการ

บริษัท พีพีพี เอ็กเชนจ์ จำกัด เราให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมาตรฐานสากลที่ทุกคนเลือก เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า ทั้งลูกค้ารายย่อย และ ลูกค้าธุรกิจ ให้อัตราแลกเปลี่ยนที่พิเศษกว่าที่อื่นๆ เดินทางสะดวก ตั้งอยู่ใจกลางเมืองอุดรธานี

สอบถามอัตราแลกเปลี่ยน ติดต่อ 081-9751919

Exchange Rate


ประเทศ สกุลเงิน ราคารับซื้อ ราคาขายออก
United States of America USD 100 35.66 35.95
United States of America USD 50 35.56 35.95
United States of America USD 20-10 35.46 35.95
United States of America USD 5 35.36 35.95
United States of America USD 1 35.06 35.95
United Kingdom GBP 50 44.95 45.50
United Kingdom GBP 20-5 44.80 45.50
Euro EUR 500-100 38.40 38.95
Euro EUR 50 38.30 38.95
Euro EUR 20-5 38.20 38.95
Switzerland CHF 1000-100 40.10 40.65
Switzerland CHF 50 40.00 40.65
Australia AUD 22.90 23.45
Japan JPY 10000-5000 0.235 0.24
Japan JPY 1000 0.233 0.24
Malaysia MYR 100-50 7.46 7.61
Malaysia MYR 10-5 7.06 7.61
Malaysia MYR 2-1 6.56 7.61
Singapore SGD 1000 26.20 26.70
Singapore SGD 100-50 24.6 26.40
Singapore SGD 20-2 24.40 26.70
Canada CAD 26.05 26.55
Denmark DKK 3.61 4.71
Norway NOK 2.41 3.11
Sweden SEK 2.41 3.11
Taiwan TWD 1.085 1.145
Korea KRW 50000-5000 0.0251 0.0264
Korea KRW 1000 0.0231 0.0264
Korea KRW 50000-5000 0.0261 0.0271
Korea KRW 1000 0.0241 0.0271
China CNY 100 4.90 5.00
China CNY 50 4.88 5.00
China CNY 20-10 4.70 5.00
China CNY 5-1 4.40 5.00
New Zealand NZD 21.45 22.20
Brunei BND 26.05 26.60
* ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
* อัตราส่วนดังกล่าวอยู่ในหน่วยบาทไทยต่อหนึ่งหน่วยเงินต่างประเทศ

About Us

บริษัท พีพีพี เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด คือบริษัทให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตรา
มุ่งเน้นให้อัตราแลกเปลี่ยนที่พิเศษกว่าที่อื่นๆ ได้รับใบอนุญาตเลขที่ MC425540122
ประกอบกิจการด้านธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
รับแลกเงินตราต่างประเทศหลากหลายสกุล ตั้งอยู่บริเวณใจกลางเมืองอุดรธานี
ให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า
ทั้งลูกค้ารายย่อย ลูกค้าธุรกิจ ด้วยบริการที่เป็นกันเอง โปร่งใส
และพร้อมสำหรับการก้าวไปสู่การเติบโตอย่างมั่นคงในวันข้างหน้าอย่างเต็มที่

Get In Touch

ท่านสามารถติดต่อกับเราได้ทางโทรศัพท์ (081)9751919 (10:00 - 17:00)
ทาง Email Form ด้านขวานี้ และ ทาง Social Network ต่างๆด้านล่างดังกล่าว


Social Networks


Send us an email

Your Name
Your Email