PPP Exchange ยินดีให้บริการ

บริษัท พีพีพี เอ็กเชนจ์ จำกัด เราให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมาตรฐานสากลที่ทุกคนเลือก เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า ทั้งลูกค้ารายย่อย และ ลูกค้าธุรกิจ ให้อัตราแลกเปลี่ยนที่พิเศษกว่าที่อื่นๆ เดินทางสะดวก ตั้งอยู่ใจกลางเมืองอุดรธานี

สอบถามอัตราแลกเปลี่ยน ติดต่อ 081-9751919

Exchange Rate


ประเทศ สกุลเงิน ราคารับซื้อ ราคาขายออก
United States of America USD 100 31.09 31.40
United States of America USD 50 30.99 31.40
United States of America USD 20-10 30.89 31.40
United States of America USD 5 30.79 31.40
United States of America USD 1 30.49 31.40
United Kingdom GBP 50 40.45 41.05
United Kingdom GBP 20-5 40.30 41.05
Euro EUR 500-100 36.75 37.25
Euro EUR 50 36.65 37.25
Euro EUR 20-5 36.55 37.25
Switzerland CHF 1000-100 34.15 34.70
Switzerland CHF 50 33.95 34.70
Australia AUD 22.00 22.50
Japan JPY 10000-5000 0.2955 0.3005
Japan JPY 1000 0.2935 0.3005
Malaysia MYR 100-50 7.46 7.61
Malaysia MYR 10-5 7.26 7.61
Malaysia MYR 2-1 7.06 7.61
Singapore SGD 1000 22.85 23.35
Singapore SGD 100-2 22.75 23.35
Hongkong HKD 3.98 4.08
Canada CAD 23.40 24.05
Denmark DKK 4.90 5.00
Norway NOK 3.31 3.41
Sweden SEK 3.49 3.59
Taiwan TWD 0.98 1.045
Korea KRW 50000-5000 0.0267 0.0278
Korea KRW 1000 0.0247 0.0278
China CNY 100 4.67 4.77
China CNY 50 4.65 4.77
China CNY 20-10 4.47 4.77
China CNY 5-1 4.17 4.77
Philippines PHP 0.60 0.675
New Zealand NZD 20.50 21.35
Vietnam (:1000) VND 1.37 1.47
Brunei BND 22.50 22.95
* ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
* อัตราส่วนดังกล่าวอยู่ในหน่วยบาทไทยต่อหนึ่งหน่วยเงินต่างประเทศ

About Us

บริษัท พีพีพี เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด คือบริษัทให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตรา
มุ่งเน้นให้อัตราแลกเปลี่ยนที่พิเศษกว่าที่อื่นๆ ได้รับใบอนุญาตเลขที่ MC425540122
ประกอบกิจการด้านธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
รับแลกเงินตราต่างประเทศหลากหลายสกุล ตั้งอยู่บริเวณใจกลางเมืองอุดรธานี
ให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า
ทั้งลูกค้ารายย่อย ลูกค้าธุรกิจ ด้วยบริการที่เป็นกันเอง โปร่งใส
และพร้อมสำหรับการก้าวไปสู่การเติบโตอย่างมั่นคงในวันข้างหน้าอย่างเต็มที่

Get In Touch

ท่านสามารถติดต่อกับเราได้ทางโทรศัพท์ (081)9751919 (10:00 - 17:00)
ทาง Email Form ด้านขวานี้ และ ทาง Social Network ต่างๆด้านล่างดังกล่าว


Social Networks


Send us an email

Your Name
Your Email