PPP Exchange ยินดีให้บริการ

บริษัท พีพีพี เอ็กเชนจ์ จำกัด เราให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมาตรฐานสากลที่ทุกคนเลือก เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า ทั้งลูกค้ารายย่อย และ ลูกค้าธุรกิจ ให้อัตราแลกเปลี่ยนที่พิเศษกว่าที่อื่นๆ เดินทางสะดวก ตั้งอยู่ใจกลางเมืองอุดรธานี

สอบถามอัตราแลกเปลี่ยน ติดต่อ 081-9751919

Exchange Rate


ประเทศ สกุลเงิน ราคารับซื้อ ราคาขายออก
United States of America USD 100 30.91 31.22
United States of America USD 50 30.81 31.22
United States of America USD 20-10 30.71 31.22
United States of America USD 5 30.61 31.22
United States of America USD 1 30.31 31.22
United Kingdom GBP 50 40.35 40.90
United Kingdom GBP 20-5 40.20 40.90
Euro EUR 500-100 36.20 36.75
Euro EUR 50 36.10 36.75
Euro EUR 20-5 36.00 36.75
Switzerland CHF 1000-100 33.50 34.05
Switzerland CHF 50 33.30 34.05
Australia AUD 21.80 22.35
Japan JPY 10000-5000 0.2895 0.295
Japan JPY 1000 0.2875 0.295
Malaysia MYR 100-50 7.25 7.41
Malaysia MYR 10-5 7.05 7.41
Malaysia MYR 2-1 6.85 7.41
Singapore SGD 1000 22.45 22.95
Singapore SGD 100-2 22.35 22.95
Hongkong HKD 3.96 4.07
Canada CAD 22.80 23.45
Denmark DKK 4.82 4.93
Norway NOK 3.32 3.43
Sweden SEK 3.47 3.57
Taiwan TWD 0.965 1.04
Korea KRW 50000-5000 0.025 0.0261
Korea KRW 1000 0.023 0.0261
China CNY 100 4.39 4.50
China CNY 50 4.37 4.50
China CNY 20-10 4.19 4.50
China CNY 5-1 3.89 4.50
Philippines PHP 0.55 0.625
New Zealand NZD 20.30 21.20
Vietnam (:1000) VND 1.36 1.46
Brunei BND 22.15 22.65
* ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
* อัตราส่วนดังกล่าวอยู่ในหน่วยบาทไทยต่อหนึ่งหน่วยเงินต่างประเทศ

About Us

บริษัท พีพีพี เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด คือบริษัทให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตรา
มุ่งเน้นให้อัตราแลกเปลี่ยนที่พิเศษกว่าที่อื่นๆ ได้รับใบอนุญาตเลขที่ MC425540122
ประกอบกิจการด้านธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
รับแลกเงินตราต่างประเทศหลากหลายสกุล ตั้งอยู่บริเวณใจกลางเมืองอุดรธานี
ให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า
ทั้งลูกค้ารายย่อย ลูกค้าธุรกิจ ด้วยบริการที่เป็นกันเอง โปร่งใส
และพร้อมสำหรับการก้าวไปสู่การเติบโตอย่างมั่นคงในวันข้างหน้าอย่างเต็มที่

Get In Touch

ท่านสามารถติดต่อกับเราได้ทางโทรศัพท์ (081)9751919 (10:00 - 17:00)
ทาง Email Form ด้านขวานี้ และ ทาง Social Network ต่างๆด้านล่างดังกล่าว


Social Networks


Send us an email

Your Name
Your Email